KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

Projekt azonosítószáma: TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0010

Projekt címe: A Somogy megyei Komplex Onkológiai Centrum sugárterápiás és patológiai eszközparkjának fejlesztése.

A projekt időtartama: 2013.07.22.- 2015.06.30.

A megvalósulás helyszíne: Kaposvári Egyetem

Projekt költségvetése: 845.000.000 Ft

Projektmenedzsment:
Projektvezető: Kisbenedek Gábor
Pénzügyi vezető: Hegyi Gábor
Szakmai vezető: Dr. Hadjiev Janaki

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:

Magyarországon jelenleg súlyos népegészségügyi problémát jelent a daganatos betegségek gyakorisága és a belőlük következő halálozások magas száma. Az okokat tekintve nagyon komplex tényezők felelősek, amelyek között az egyén, az egészségügy és a társadalom felelőssége egyaránt megtalálható. E súlyos népegészségügyi probléma megoldása össztársadalmi kérdés. Jelen fejlesztés alapvető célja a magas színvonalú onkológiai egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, ezáltal hozzájárulva a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez.

A pályázati program keretében, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és a Kaposi Mór Oktató Kórház által nyújtott onkológiai ellátás és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások kapcsán, a konzorciumi partnerek leamortizálódott orvosi műszereinek részleges cseréjére került sor a sugárterápia és a patológiai diagnosztika szakterületén. A projekt Somogy megyében valósult meg, amely megye Dél-Dunántúl, legnagyobb területű megyéje. A projekt megvalósulása révén a két konzorciumi tag közreműködésével javíthatóvá vált a Dél-dunántúli régió déli felében működtetett, onkológiai ellátó hálózat, a betegutak optimalizálásra kerültek, és mind gazdasági, mind környezeti értelemben fenntartható ellátórendszer jött létre. Ez által a megye és a régió onkológiai ellátási rendszerének hatékonyságát javítani tudjuk.

A projekt rövid távú eredményei:

 • A jelenleginél is jobban szervezett, világosan strukturált regionális onkológiai hálózat megteremtése;
 • A gyógyulási esélyek növelése;
 • Korszerű, optimális kapacitású, fenntartható onkológiai betegellátó rendszer kialakítása;
 • A daganatos betegségek minél hatékonyabb és minél korábbi felismerése;
 • A lehető legmodernebb kezelés biztosítása;
 • A szolgáltatások minőségi javulása.

A projekt hosszú távú eredményei:

 • Egyenlő és méltányos hozzáférés biztosítása az onkológiai ellátásban;
 • Beteg-, és munkaerő-megtartás elősegítése;
 • A népesség korai halálozásából adódó csökkenés mérséklése.

Az egységes szolgáltatási portfólió létrehozásával és működtetésével a lezárásra került projektben egy olyan onkológiai szolgáltató intézménycsoport vett részt, amely a regionális, szakterületi kapacitásfejlesztésekhez igazodva a térségi onkológiai diagnosztikai, terápiás lakossági igényeket elégíti ki. Ezzel párhuzamosan a fejlesztés magasabb átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat biztosít a lakosság részére annak érdekében, hogy a betegek munkavégző képességének minél gyorsabb helyreállítása valósuljon meg.

A Kaposvári Egyetem és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház által közösen, konzorciumi formában megvalósított TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0010 azonosítószámú projekt teljes költségvetése 845 millió forint volt, mely 100%-ban Európai Uniós finanszírozás. A Kaposvári Egyetem a humángyógyászat, az agrár- és élelmiszertudományok területén olyan infrastrukturális háttérrel rendelkezik, amely összességében Magyarországon egyedülálló. Az Egyetem külön szervezeti egységében az Egészségügyi Centrumban 1990 óta folytatnak állat- és humángyógyászati tevékenységeket. A Diagnosztikai Részleg CT és MR keresztmetszeti képalkotó diagnosztikát végez, míg az Onkoradiológiai Részleg sugárterápiás módszerekkel daganatos betegek ellátásával foglalkozik. A képalkotó diagnosztikára széles körben támaszkodó sugárterápia jelen fejlesztést megelőzően használt eszközei, így a két lineáris gyorsító és a sugárterápiás egység is 2001-ben kerültek beszerzésre, és azóta is az onkológiai ellátás szolgálatában álltak. Ezen munkát Somogy megyére, illetve a dél-dunántúli régióra vonatkoztatva a Kaposvári Egyetem a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal megkötött keret megállapodás alapján végzi. Jelen projekt keretei között a Kaposvári Egyetemen Somogy megye sugárterápiás ellátásának alapját képező két lineáris gyorsító került lecserélésre, továbbá a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház pathológiai eszközparkjának megújítására került sor. A cserék nem csupán megfiatalították az eszközparkot, de magasabb tudásszintjüknek köszönhetően, kiegészülve a nemrég megvalósult, 2014 októberétől OEP finanszírozott ellátást végző PET Központtal hosszú távon biztosítják a megye, a régió legmagasabb szintű onkológiai ellátását.

Elért eredmények:

 • A beszerzésre kerülő eszközök a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiát képviselik
 • A nagy értékű eszközbeszerzéseknek köszönhetően továbbra is Európai Uniós színvonalú, az országos átlagnál magasabb minőségű betegellátás biztosított
 • A konzorciumi partnerek közötti szoros együttműködésen alapuló komplex onkológiai ellátás az eddigieknél is magasabb szinten valósul meg.