KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakmai tartalom

infoblokk kedv final felso rbg ESZAA projekt közvetlen céljai
A Kaposvári Egyetemen működő kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek előkészítése, illetve a kapcsolódó kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztése.
 
Kutatási alprojektek megnevezése
 • A crowdsourcing, mint a közösségi intelligencia környezettechnológiai alkalmazási lehetőségei
 • Komplex alkalmazott ökológiai megoldások távérzékelési technológiák segítségével
 • Többváltozós matematikai modellek alkalmazása az ökonómiai életképességi küszöb meghatározására a precíziós növénytermelésben
 
A konstrukció keretében olyan jól behatárolt, komplex kutatási témákban, illetve kutatási irányokon valósul meg a fejlesztés, amelyek egyaránt kapcsolódnak a hazai nemzetstratégiai célokhoz, valamint az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz.
A konstrukció keretében cél, hogy a hazai felsőoktatási intézmények és egy-egy kutatási terület nemzetközi szinten elismert intézményi szereplői közt kialakuljanak azok a kapcsolatok, melyek elősegítik a felsőoktatási intézmények jövőbeni részvételét a különböző Európai Uniós programokban (pl. Horizont2020), kezdeményezésekben és együttműködésekben.
Hosszútávon projektünk hozzájárul ahhoz, hogy a térség Magyarország kiemelkedő K+F kapacitásokat koncentráló, a vállalkozások betelepülését ösztönző tudásrégiójává nője ki magát, multiplikátorhatást gyakorolva a régió gazdasági versenyképességének növelésére.
 
A program kilenc témakört foglal magában, amelyek irányítása önállóan zajlik, a végrehajtás tekintetében azonban kiegészítik egymást:
1. egészségügy;
2. élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia;
3. információs és kommunikációs technológiák;
4. nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák;
5. energia;
6. környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is);
7. közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is);
8. társadalom-gazdaságtan és humán tudományok;
9. biztonság és űrkutatás.
 
Szakmai tevékenységek
 • Kutatók alkalmazása
 • Hazai K+F források - Széchenyi 2020 és NKFI által kezelt hazai forrású támogatások lehívásához kapcsolódó pályázatírói képzés
 • Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F források lehívásához kapcsolódó pályázatírói képzés
 • Kutatás menedzsment képzés
 • Távérzékelési technikákhoz kapcsolódó szakértői tevékenység
 • Tanulmány a tervezett projektekbe bevonandó fiatal kutatók és doktoranduszok kiválasztását elősegítő online felület kialakításáról
 • Projekt team együttműködés, projektszervezet-építés képzés
 • Marketing tevékenység
 • Toborzás
 • Kutatói pályaorientációs nap
 • Nemzetközi szakmai workshop
 • Külföldi utazás: tanulmányút, tapasztalatcsere, konferencia
 • Tanulmány a vállalati partnerek bevonásának módszertanáról
 • Igényfelmérés tudományos együttműködések elősegítéséhez
 • Innovációs bróker képzés
 • Felsőoktatási intézmények együttműködési tevékenységeit elősegítő képzés
 • Kutatói team inkubátor informatikai környezet fejlesztése
 • Nemzetközi kutatás-fejlesztési folyamat menedzsment informatikai környezet fejlesztése
 • Nemzetközi kutatás-fejlesztési folyamat menedzsment szoftver és hardver mérnöki szakértői tevékenység
 • Alapkutatási projektek tervezése, projekt portfólió összeállítása
 • A crowdsourcing, mint a közösségi intelligencia környezettechnológiai alkalmazási lehetőségei tanulmány
 • Komplex alkalmazott ökológiai megoldások távérzékelési technológiák segítségével tanulmány
 • Többváltozós matematikai modellek alkalmazása az ökonómiai életképességi küszöb meghatározására a precíziós növénytermelésben tanulmány