KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Kutatócsoportok

infoblokk kedv final felso rbg ESZAA crowdsourcing, mint a közösségi intelligencia környezettechnológiai alkalmazási lehetőségei

Célkitűzések

Vezető kutató:

 • Dr. Varga Dániel: haltenyésztés

A kutatótócsoprt tagjai:

 • Dr. Metzger Szilvia: animal welfare, jog
 • Dr. Szendrő Katalin: marketing
 • Varsányi Nelli: állattenyésztés
 • Kacsala László: állattenyésztés
 • Sudár Gergő: állattenyésztés

 

Komplex alkalmazott ökológiai megoldások távérzékelési technológiák segítségével

Célkitűzések
1. Team munka megalapozása
2. Kompetencia térkép megalkotása
3. Projektötletek összegyűjtése

 • Mezőgazdasági munkák hatása a méhlegelőkre, a méhek általános egészségi állapotára és a méz minőségre (szenzoros és távérzékeléses adatok komplex gyűjtése és analízise) „farm-to-table” projeckt
 • Precíziós terményszárítás (szárítók hőteljesítményének, és a termény térfogatáramának mérése, és a kettő egymásoz képesti optimalizálása)

4. Projektötletek kidolgozása
5. Kapcsolatok keresése hazai és külföldi kutatókkal, intézményekkel
6. Pályázati lehetőségek feltárása, (saját pályázat indítása), csatlakozás pályázati konzorciumokhoz

Vezető kutató: Dr. Lukács Aurél István - Precíziós gazdálkodás

Kutatók:      

Dr. Barna Róbert - Informatika
Dr. Bónai András - Mikrobiológia
Fekete Wieslawa - Agrokémia
Heim Lívia - Mg. gépészet
Dr. Hoffmann Richárd - Szántóföldi növénytermesztés
Horváthné Dr. Kovács Bernadett - Statisztika
Dr. Pónya Zsolt - Biotechnológia

Többváltozós matematikai modellek alkalmazása az ökonómiai életképességi küszöb meghatározására a precíziós növénytermelésben

Célkitúzések: A folyamatok Közvetlen Számítógépi Leképezésen alapuló módszeréhez kapcsolódó alapkutatások (és alkalmazások) intenzifikálását biztosító nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer megerősítése és bővítése. PPt megnyílik ha ráklikkelsz

Vezető kutató:  

 • Dr. habil. Csukás Béla CSc, egyetemi docens (közvetlen számítógépi leképezésen alapuló szimuláció, illetve szimuláción alapuló tervezési és irányítási metodológia)

Senior kutatók:  

 • Dr. Balogh Sándor PhD (identifikálást és optimálást segítő több-szempontú genetikus algoritmus)
 • Dr. Varga Mónika PhD (komplex természetes és mesterséges folyamatok modellezése és szimulációja, valamint modell bázisú feladat megoldások)

PhD hallgatók:

 • Tankovics András (nappali): tehenészet folyamatainak szimuláción alapuló elemzése illetve felkészülés a szektorokon átívelő nyomon követéshez való csatlakoztatásra;
 • Egyed Linda (FinoFood Kft, levelező): tejüzemi technológia inverz dinamikus szimuláción alapuló heti ütemezése;
 • Trenyik Tamás (KVG Zrt, levelező): nem szelektív és szelektív hulladékgyűjtés szimuláción alapuló fejlesztése;
 • Gyalog Gergő (HAKI, levelező): akvakultúra folyamatok modellezése.

Hallgatók:

 • 1 BSc és 6 MSc hallgató kapcsolódott be egyes konkrét projektbeli tevékenységekbe