KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0028

 

infoblokk kedv final felso rbg ESZAProjekt azonosítószáma: TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0028
 
Projekt címe: Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alkalmazott ökológiai, matematikai és környezettechnológia alapkutatások területén Kaposváron
 
A projekt időtartama: 2015. Április 1. – 2015. November 30.
 
A megvalósulás helyszíne: Kaposvári Egyetem
 
Projekt költségvetése: 293 253 200 Ft
 
Projektmenedzsment:
Projektvezető: Lukács Bálint (Kaposvári Egyetem)
Pénzügyi vezető: Vitkai László (Kaposvári Egyetem)
Szakmai vezető: Dr. Goda Pál Discovery R&D Center Nonprofit Kft
 
Szakmai megvalósítók:
Discovery R&D Center Nonprofit Kft részéről
 • Polgár Zsuzsanna
 • Boda Márton Attila
 • Goda Pál
 • Kelényi György
 • Kis Máté
 • Topa Zoltán
 • Trendov Nikola
 
Kaposvári Egyetem részéről
 • Dr. Varga Dániel
 • Dr. Lukács Aurél
 • Dr. Csukás Béla
infoblokk kedv final felso rbg ESZAA projekt közvetlen céljai
A Kaposvári Egyetemen működő kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek előkészítése, illetve a kapcsolódó kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztése.
 
Kutatási alprojektek megnevezése
 • A crowdsourcing, mint a közösségi intelligencia környezettechnológiai alkalmazási lehetőségei
 • Komplex alkalmazott ökológiai megoldások távérzékelési technológiák segítségével
 • Többváltozós matematikai modellek alkalmazása az ökonómiai életképességi küszöb meghatározására a precíziós növénytermelésben
 
A konstrukció keretében olyan jól behatárolt, komplex kutatási témákban, illetve kutatási irányokon valósul meg a fejlesztés, amelyek egyaránt kapcsolódnak a hazai nemzetstratégiai célokhoz, valamint az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz.
A konstrukció keretében cél, hogy a hazai felsőoktatási intézmények és egy-egy kutatási terület nemzetközi szinten elismert intézményi szereplői közt kialakuljanak azok a kapcsolatok, melyek elősegítik a felsőoktatási intézmények jövőbeni részvételét a különböző Európai Uniós programokban (pl. Horizont2020), kezdeményezésekben és együttműködésekben.
Hosszútávon projektünk hozzájárul ahhoz, hogy a térség Magyarország kiemelkedő K+F kapacitásokat koncentráló, a vállalkozások betelepülését ösztönző tudásrégiójává nője ki magát, multiplikátorhatást gyakorolva a régió gazdasági versenyképességének növelésére.
 
A program kilenc témakört foglal magában, amelyek irányítása önállóan zajlik, a végrehajtás tekintetében azonban kiegészítik egymást:
1. egészségügy;
2. élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia;
3. információs és kommunikációs technológiák;
4. nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák;
5. energia;
6. környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is);
7. közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is);
8. társadalom-gazdaságtan és humán tudományok;
9. biztonság és űrkutatás.
 
Szakmai tevékenységek
 • Kutatók alkalmazása
 • Hazai K+F források - Széchenyi 2020 és NKFI által kezelt hazai forrású támogatások lehívásához kapcsolódó pályázatírói képzés
 • Európai Uniós és egyéb nemzetközi K+F források lehívásához kapcsolódó pályázatírói képzés
 • Kutatás menedzsment képzés
 • Távérzékelési technikákhoz kapcsolódó szakértői tevékenység
 • Tanulmány a tervezett projektekbe bevonandó fiatal kutatók és doktoranduszok kiválasztását elősegítő online felület kialakításáról
 • Projekt team együttműködés, projektszervezet-építés képzés
 • Marketing tevékenység
 • Toborzás
 • Kutatói pályaorientációs nap
 • Nemzetközi szakmai workshop
 • Külföldi utazás: tanulmányút, tapasztalatcsere, konferencia
 • Tanulmány a vállalati partnerek bevonásának módszertanáról
 • Igényfelmérés tudományos együttműködések elősegítéséhez
 • Innovációs bróker képzés
 • Felsőoktatási intézmények együttműködési tevékenységeit elősegítő képzés
 • Kutatói team inkubátor informatikai környezet fejlesztése
 • Nemzetközi kutatás-fejlesztési folyamat menedzsment informatikai környezet fejlesztése
 • Nemzetközi kutatás-fejlesztési folyamat menedzsment szoftver és hardver mérnöki szakértői tevékenység
 • Alapkutatási projektek tervezése, projekt portfólió összeállítása
 • A crowdsourcing, mint a közösségi intelligencia környezettechnológiai alkalmazási lehetőségei tanulmány
 • Komplex alkalmazott ökológiai megoldások távérzékelési technológiák segítségével tanulmány
 • Többváltozós matematikai modellek alkalmazása az ökonómiai életképességi küszöb meghatározására a precíziós növénytermelésben tanulmány

infoblokk kedv final felso rbg ESZAA crowdsourcing, mint a közösségi intelligencia környezettechnológiai alkalmazási lehetőségei

Célkitűzések

Vezető kutató:

 • Dr. Varga Dániel: haltenyésztés

A kutatótócsoprt tagjai:

 • Dr. Metzger Szilvia: animal welfare, jog
 • Dr. Szendrő Katalin: marketing
 • Varsányi Nelli: állattenyésztés
 • Kacsala László: állattenyésztés
 • Sudár Gergő: állattenyésztés

 

Komplex alkalmazott ökológiai megoldások távérzékelési technológiák segítségével

Célkitűzések
1. Team munka megalapozása
2. Kompetencia térkép megalkotása
3. Projektötletek összegyűjtése

 • Mezőgazdasági munkák hatása a méhlegelőkre, a méhek általános egészségi állapotára és a méz minőségre (szenzoros és távérzékeléses adatok komplex gyűjtése és analízise) „farm-to-table” projeckt
 • Precíziós terményszárítás (szárítók hőteljesítményének, és a termény térfogatáramának mérése, és a kettő egymásoz képesti optimalizálása)

4. Projektötletek kidolgozása
5. Kapcsolatok keresése hazai és külföldi kutatókkal, intézményekkel
6. Pályázati lehetőségek feltárása, (saját pályázat indítása), csatlakozás pályázati konzorciumokhoz

Vezető kutató: Dr. Lukács Aurél István - Precíziós gazdálkodás

Kutatók:      

Dr. Barna Róbert - Informatika
Dr. Bónai András - Mikrobiológia
Fekete Wieslawa - Agrokémia
Heim Lívia - Mg. gépészet
Dr. Hoffmann Richárd - Szántóföldi növénytermesztés
Horváthné Dr. Kovács Bernadett - Statisztika
Dr. Pónya Zsolt - Biotechnológia

Többváltozós matematikai modellek alkalmazása az ökonómiai életképességi küszöb meghatározására a precíziós növénytermelésben

Célkitúzések: A folyamatok Közvetlen Számítógépi Leképezésen alapuló módszeréhez kapcsolódó alapkutatások (és alkalmazások) intenzifikálását biztosító nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer megerősítése és bővítése. PPt megnyílik ha ráklikkelsz

Vezető kutató:  

 • Dr. habil. Csukás Béla CSc, egyetemi docens (közvetlen számítógépi leképezésen alapuló szimuláció, illetve szimuláción alapuló tervezési és irányítási metodológia)

Senior kutatók:  

 • Dr. Balogh Sándor PhD (identifikálást és optimálást segítő több-szempontú genetikus algoritmus)
 • Dr. Varga Mónika PhD (komplex természetes és mesterséges folyamatok modellezése és szimulációja, valamint modell bázisú feladat megoldások)

PhD hallgatók:

 • Tankovics András (nappali): tehenészet folyamatainak szimuláción alapuló elemzése illetve felkészülés a szektorokon átívelő nyomon követéshez való csatlakoztatásra;
 • Egyed Linda (FinoFood Kft, levelező): tejüzemi technológia inverz dinamikus szimuláción alapuló heti ütemezése;
 • Trenyik Tamás (KVG Zrt, levelező): nem szelektív és szelektív hulladékgyűjtés szimuláción alapuló fejlesztése;
 • Gyalog Gergő (HAKI, levelező): akvakultúra folyamatok modellezése.

Hallgatók:

 • 1 BSc és 6 MSc hallgató kapcsolódott be egyes konkrét projektbeli tevékenységekbe

ScienceGo

Készítettünk a kutatóknak, tudományos életpálya iránt érdeklődőknek egy olyan applikációt, melynek segítéségével különböző tudományterületeket érintő közösségi csoportokat és azok aktivitását követhetik figyelemmel. Az applikációk elérhetőek Android és iOS operációs rendszerekre is.

Keresse a Play Store-ban és az App Store-ban november 30-tól!

 

google play app logo ios app sotre logo

 

Screen Shot 2015 11 20 at 13.22.13