KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt elemei

 • Workshopok szervezése a doktori iskoláknak

Ezen tevékenység keretében a Kaposvári Egyetemen működő két doktori iskola kapcsolódását kívánjuk erősíteni a Doktoranduszok Országos Szövetségével. Ezt a célt szolgálja az évente megrendezésre kerülő workshop. A doktori képzésben részt vevő hallgatók közötti hálózatok fejlesztéséhez munkacsoport találkozókat és szakmai konferenciákat tervezünk.

 • A TDK tevékenység fejlesztése

A Kari és Egyetemi szintű TDK tevékenység szerkezetének átalakítása során külön figyelmet kap a szervezés színvonalának emelése, a nagyobb nyilvánosság biztosítása, a külső támogatók bevonása a hálózatba, és egy megújított versenyrendszer pilot lebonyolítása. Fontos célkitűzés a tudományos kutatás vonzóvá tétele, az eredmények szélesebb körű publicitásának biztosítása.

 • Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely kialakítása

A tevékenység célja a hallgatók gyakorlatorientált ismereteinek bővítése különféle versenyek/kreatív munkák szervezésével. A tudományos versenyek, a vállalatokkal közösen kiírt innovációs hallgatói projektek hatékony választ adhatnak a munkaerőpiaci kihívásokra.

 • Az Intézmény képzéseinek népszerűsítése


Kiemelt feladat az egyetem képzési lehetőségeinek propagálása, elsősorban a természettudományos (agrár, mezőgazdaság) és matematikai-informatikai (informatikus könyvtáros, elektronikus ábrázolás) képzések esetében. Lényeges ismertség-növekedésre számítunk a régióban tanuló középiskolások körében, de éppúgy a régión kívül is. Tervezünk népszerűsítő előadásokat, a felvételizők által hiteles információforrásnak tekintett rendezvényeken való fokozottabb részvételt, továbbá az Egyetem magyar és idegen nyelvű szóróanyagainak fejlesztését, webkikötőjének gazdagítását. Lényeges támogató eszközünk még a Kaposvári Egyetem Élmény Műhely – Kreatív iskolanap rendezvénysorozat, amelytől kiváló eredményeket várunk.

 • Az Egyetem K+F eredményeinek külföldi népszerűsítése

Tudományos eredményeink szélesebb körben való megismertetését célozza brosúrák készítése, a hazai és nemzetközi szakkiállításokon való részvétel, az egyetemi honlap többnyelvűvé tétele, szakmai kiadványaink angol nyelvű megjelentetése, konkrétan kiemelve az Acta Oeconomica Kaposváriensis, az Acta Agraria Kaposváriensis, az Acta Scientialium Socialium, az Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, továbbá a Képzés és Gyakorlat c. tudományos lapokat.

 • EU Negotiation Moot projekt megvalósítása

A projekt keretében az európai uniós intézményeken belüli bonyolult tárgyalásokat szimuláljuk gyakorlatias szemszögből, melynek fő eseménye az EU Negotiation Moot verseny Kaposváron történő megrendezése. Mindez a hallgatók nemzetközi szintű tudományos tevékenységét segíti elő.

 • Nemzetközi konferenciák szervezése Kaposváron

Célunk az egyetem nemzetközi rendezvényeinek - Nemzetközi Takarmányozási Szimpózium, Nemzetközi Baromfitenyésztési Szimpózium, Nemzetközi Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Nemzetközi Állattenyésztési Tudományos Napok (International Symposium „Animal Science  Days”), Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia – nagyobb publicitást biztosító megrendezése. További célkitűzés a kiadványok nyomdai kivitelezésének javítása, illetve a konferencián elhangzott előadások elérhetővé tétele az egyetem webhelyének fejlesztésével. Ugyancsak megvalósítandó feladatunk a Gazdaságtudományi Kar Táplálkozásmarketing Konferenciasorozatának nemzetközivé tétele.

 • Intézményi kommunikációs (beiskolázási) stratégia kialakítása

A projekt során a Kaposvári Egyetem négy karának népszerűsítését célzó átfogó kommunikációs stratégia kerül kialakításra, elsősorban a beiskolázás hatékonyságának növelése céljából.

 • Vállalkozások hatékony elérése

A tudomány és a gyakorlat sorosabb összefonódását célozza a vállalkozások arányának növelése az Intézmény által szervezett rendezvényeken egy mezőgazdasági és élelmiszeripari adatbázis kiépítésével, továbbá potenciális vállalatoknál kivitelezett workshopokkal. Az egyetemi webhely bővítése során vállalkozásoknak szóló aloldal kiépítését tervezzük. A hatékonyságot erősíti a vállalkozások számára releváns kutatási eredmények publikálása a mezőgazdaság és élelmiszeripar szakmai szervezetei által rendezett eseményeken.

 • Elektronikus szakfolyóiratok tartalmi fejlesztése

Tudásanyagunk népszerűsítése érdekében a következő szakmai kiadványok jelennek meg a jövőben elektronikus formában is: az Állattudományi Karon az Acta Agraria Kaposváriensis, a Gazdaságtudományi Karon az Acta Oeconomica Kaposváriensis, valamint az Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, továbbá a Conservation, information, evolution angol nyelvű periodika, a Pedagógiai Főiskolai Karon pedig a „Képzés és Gyakorlat” című kiadvány.

 • Az Intézmény rendezvényeinek szélesebb körű elérésének biztosítása

A program célja a kari konferenciák, valamint a kiemelt rendezvények (Táplálkozásmarketing Konferencia) publicitásának növelése, magasabb részvételi arány elérése a jelenleginél több célcsoportból. A rendezvényekre a vállalati körből gyakorlati szakemberek bevonását tervezzük, és széles körű médianyilvánosságot biztosítunk. Fontos célkitűzés a regionális területfejlesztési tudományos műhely tevékenységének kiterjesztése a regionális szerep erősítése érdekében.

 • A Kaposvári Egyetem honlapjának tartalmi fejlesztése

A bemutatott tevékenységeknek szerves következménye a Kaposvári Egyetem webkikötőjének sokoldalú és mélységi továbbfejlesztése, interaktívvá tétele, információkban való gazdagítása.