KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

A projekt célja:

A Kaposvári Egyetem versenyképességének növelése tudományos tehetséggondozási és disszeminációs programok kivitelezésével. A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Egyetem kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs eredményeit megismertessük a hazai- és nemzetközi szakmai közvéleménnyel, kiemelten a gazdasági szektor és a továbbtanulás előtt álló fiatalok minél szélesebb körével, ezáltal erősítve a munkaerőpiaci kapcsolatokat.

A fejlesztés elemei:

A fejlesztés egyik pillérét a tehetséggondozás témaköréhez kapcsolódó tevékenységek alkotják. Ennek keretében feladatunk:

 • A hallgatói önszerveződő tudományos közösségek hatékony működésének ösztönzése.
 • Az intézményben keletkezett innovációs eredmények segítségével a tudomány, és a tudományos tevékenységek népszerűsítése a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében.


A projekt második pillérét a Kaposvári Egyetemen meglévő tudásbázis, tudományos eredmények disszeminációja képezi. Központi elemek ebben a programcsoportban:

 • Az Intézményben keletkezett kutatás-fejlesztési, innovációs eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztése, megismertetése.
 • Szakmai együttműködések előkészítése hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel.
 • Nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítése és fejlesztése.


A projekt időtartalma:
2009.07.01.-2011. 12.31.

Kedvezményezett:
Kaposvári Egyetem

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
85.000.000 Ft

A projekt teljes költsége:
100.000.000 Ft

A projekt bemutatása:
A fejlesztés első feladataként a tehetséggondozást helyezzük fókuszba, lehetőséget biztosítva az egyetem hallgatói számára a nemzetközi fórumok munkájához való csatlakozásra, a magasabb szintű tudományos fejlődés előmozdítására. Az egyetem kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységének magas szinten való fenntartása és emelése szintén hangsúlyos tevékenység a projektben. A tehetséggondozás területéhez tartózó feladatként kezeljük a beiskolázás előtt állók informálását az intézményünkben folyó képzési területekről és kutatási eredményekről. A Kaposvári Egyetemre főként a Dél-Dunántúli régióból érkeznek diákok, ugyanakkor számos képzési területünk olyan specialitás, amely országos érdeklődésre tarthat számot. Kiemelt hangsúlyt helyezünk az intézményben folyó természettudományos (pl.: mezőgazdasági mérnök, agrármérnök, stb.) valamint az informatikai területen (informatikus könyvtáros) folyó képzések népszerűsítésére.
A projekt második pillérét a Kaposvári Egyetemen meglévő tudásbázis-, és a tudományos eredmények disszeminációja képezi. Ez a tevékenységi kör a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítését, fejlesztését célozza, mind az ipar, mind pedig a kutatóhelyek irányába. Az első részterület a nemzetközi kapcsolatok erősítése, melynek keretében nemzetközi szintű rendezvények, kutatási együttműködések kialakítását célzó találkozók kialakítását tervezzük, a tehetséggondozás valamely formájában részt vevő hallgatóknak szintúgy megjelenési lehetőséget biztosítva.
Kiemelten lényeges elem a hazai szakmai közélet megcélzása az Egyetem kutatási eredményeinek széles körű disszeminációjával. A megvalósításhoz elsődleges feladatunk egy diverzifikált beiskolázási kommunikációs stratégia kialakítása, továbbá az együttműködésre alkalmas területeken működő hazai kutatóhelyeket és vállalkozásokat megcélzó kommunikációs anyagok kialakítása, PR-események szervezése.

A projekt elemei:
A fent összefoglalt célokat a következő konkrét programokkal kívánjuk megvalósítani:

 • Workshopok szervezése a doktori iskoláknak
 • A TDK tevékenység fejlesztése
 • Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely kialakítása
 • Az Intézmény képzéseinek népszerűsítése
 • Az Egyetem K+F eredményeinek külföldi népszerűsítése
 • EU Negotiation Moot projekt megvalósítása
 • Nemzetközi konferenciák szervezése Kaposváron
 • Intézményi kommunikációs (beiskolázási) stratégia kialakítása
 • Vállalkozások hatékony elérése
 • Elektronikus szakfolyóiratok tartalmi fejlesztése
 • Az Intézmény rendezvényeinek szélesebb körű elérésének biztosítása
 • A Kaposvári Egyetem honlapjának tartalmi fejlesztése