KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése

Nagyszabású tudományos kutatási és képzési programokat tartalmazó projekt indul a Kaposvári Egyetemen az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül elnyert 147,5 millió Ft európai uniós támogatásból.

A projekt fő célkitűzése a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése, a tudományos utánpótlás-nevelés elősegítése az intézmény három szakmai műhelyének támogatásán, valamint tehetséggondozási és képzési programok lebonyolításán keresztül.

A projekt elsődleges célcsoportjai azok a predoktorok, doktoranduszok, valamint egyetemi hallgatók, akik ösztöndíj program keretében kapcsolódhatnak be a támogatott kutatásokba és a tehetséggondozást előmozdító tevékenységekbe.

A projekt kutatási területei az állati termékek minősítésére, azok fogyasztói megítélésére, a funkcionális élelmiszerekkel marketingtevékenységére és piacvezérelt fejlesztésére, valamint a versenyképesség támogathatóságának vizsgálatára terjednek ki a for-profit, illetve a közszféra szervezeteinél. A kutatásokban és az azokhoz kapcsolódó oktatási, illetve képzési programok megvalósításában a Gazdaságtudományi és az Állattudományi Kar doktori iskoláinak és szakmai műhelyeinek oktatói, kutatói, továbbá meghívott vendégprofesszorok vesznek részt. A teljes futamidő alatt mintegy 60, a szakterületekhez kötődő és egyéb kompetencia-fejlesztő képzés kerül lebonyolításra a megvalósítók számára.

A projekt hosszútávon hozzájárulhat annak a komplex feltételrendszernek a megteremtéséhez, amely nemcsak az intézmény belső megújulását segíti, hanem erősíti az intézmények közötti együttműködéseket, a képzési és kutatási hálózatok kiépítését, továbbá a kutatás- fejlesztési és innovációs eredmények gazdasági szektorral történő megismertetésén keresztül az innovációs potenciált is fokozza.

honlap kezdo kep1