KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt leírása

Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló komplex élelmiszerbiztonsági, illetve a kapcsolódó élettani és diagnosztikai kutatások megvalósítása a Kaposvári Egyetem

A program rövid összefoglalása:

A „szántóföldtől az asztalig” termékpálya megvalósítása az állati és növényi eredetű termékek, valamint minőségi, funkcionális élelmiszerek előállításán keresztül, azok élelmiszerbiztonsági és humán orvosi, továbbá élelmiszermarketing szempontú vizsgálatával, az ezekre épülő kutatóműhelyek munkájával, üzleti partnerek és technológiatranszfer szervezetek bevonásával a TIOP-1.3.1 projekt keretében fejlesztett infrastruktúrára alapozva.
A projekt közvetlen célja a Kaposvári Egyetemen működő, kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex élelmiszerbiztonsági, illetve a kapcsolódó élettani (táplálkozástudományi) és diagnosztikai kutatások megvalósítása, a kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztési. A projekt egy-egy kutatási területhez kapcsolódóan nemzetközi szinten is elismert hazai és külföldi kutatókat, illetve hazai és nemzetközi tudástraszfer szervezeteket von be, annak érdekében, hogy a kutatások a későbbiekben becsatornázhatóak legyenek a Horizon 2020 programba (FP8). Az összesen 9 kutatási altéma valós üzleti igények alapján került kialakításra. A felsőoktatási kutatóhelyek és vállalkozások tudományos együttműködésének elősegítésének érdekében 4 már meglévő üzleti partner is bekapcsolódik a kutatásokba. Az üzleti partner esetében a „modell” termékek előállításán túl négy esetben az üzemi előállításra és a kereskedelmi forgalomba hozatalra is sor kerül(het). Valamint kiemelt célja a kutatási programoknak ezen vállalkozásokkal való intézményi együttműködés további erősítése.

A projekt kialakítása során elsődleges szempont volt a fiatal kutatójelöltek és kutatók bevonása, a tervezett kutatási tevékenységek kapcsán tehetséggondozási programokat integrálva a projektbe (Bsc, Msc, Phd szinten). Így megvalósul a nemzetközi projektekben való részvétel, kinevelődik az intézmény saját oktatói- és tudományos utánpótlása, a jövőbeli FP8-as projektek kutatói személyzete. A program révén nemzetközi K + F és innovációs együttműködésre, tapasztalatcserére, nemzetközi kapcsolat és hálózatépítésre is sor kerül: 2 nemzetközi horvát és német) és 1 hazai tudástraszfer szervezet (élelmiszerklaszter) munkatársaink bevonása révén. A külsős tudástraszfer munkatársak 10 hónapig vesznek részt a közös munkában, segítségükkel egy új, a programból finanszírozott tudástranszfer munkatárs révén, megvalósul az egyetemi kutatás-fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, valamint új kutatási és innovációs együttműködések kialakítása. A kutatás-fejlesztési, valamint az innovációs tevékenységek és azok infrastruktúrájának létrehozása kapcsán kutatásmenedzsmentet támogató informatikai eszközök kerülnek beszerzésre. A konstrukció összességében hozzájárul az intézmény K+F+I+O kapacitásainak a bővüléséhez a tudástermelés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén.