KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt elemei

A projekt tevékenységei projektelemekre bontva a következő felsorolás tartalmazza. A felsorolásban kifejtésre kerültek az egyes tevékenységek:

Alapkutatási és célzott alapkutatási projektek


Kilenc kutatási alprojekt megvalósítása élelmiszerbiztonsági, humán élettani- és diagnosztikai területen (a kutatócsoportok munkájában 54 fő kutató, oktató és egyéb munkatárs vesz részt):

P001 Kutatócsoport

- Egészségmegőrző probiotikus tejtermék fejlesztését megalapozó élettani kutatások, „modell”termékek elkészítése, táplálkozástudományi vizsgálatok, klinikai vizsgálatok, és üzemi előállítás. A megvalósítás részletes bemutatása:

A TÁMOP 4.2.1.B projekt állattudományi kutatásainak eddigi eredményeire és módszertanára építve alap/alapozó kutatásokkal olyan innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő tejtermék előállítását tervezzük megalapozni, amely összetételénél fogva probiotikus, azaz a bél ökoszisztéma stabilizálásával egészség megőrző hatású. A fejlesztés célterméke egy nemzetközileg versenyképes, savó alapú probiotikus fermentált (és ízesített) ivójoghurt termék.

P002 Kutatócsoport

– Állati termékek érzékszervi és technológiai tulajdonságainak műszeres analízise a P001-es, a P004-es és P005-ös kutatócsoport részére. A megvalósítás részletes bemutatása:

Az alprojektben a kutatócsoport a termékpályák bizonyos szakaszaiban vertikális irányban ”nyújt” szolgáltatásokat a termékpályákat menedzselő öt másik kutatócsoport közül három részére az állati termékek érzékszervi és technológiai tulajdonságainak műszeres analízise kapcsán.

P003 Kutatócsoport

- Szelénnel dúsított tej (és „modell” tejtermékek előállítása) takarmányozási kísérletekkel. A megvalósítás részletes bemutatása:

Az alprojekt célja olyan a világon még nem alkalmazott, újszerű takarmányozási módszer, módszertan kialakítása, amely segítségével a tehéntej szeléntartalmát az egészségvédő szintre lehet növelni. A kutatócsoport vizsgálja a különféle kereskedelmi forgalomban kapható és a saját maga által kialakított szelénkiegészítők (szelenit, szelenát, szelénes élesztő, más szerves szelénformák) hatását egyrészt a tejtermelésre, másrészt a tej szeléntartalmának alakítására. Végső cél egy a takarmányozástudományban felhasználható újszerű saját szelénkiegészítő és az erre épülő ajánlás és technológia kidolgozása a magas szeléntartalmú tej és tejtermék előállításának hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele érdekében.

P004 Kutatócsoport

– Nagy élvezeti értékkel rendelkező, hazai sertéshús iparszerű előállítását szolgáló takarmányozási technológia fejlesztése: egy nagyon jó minőségi hibrid sertésfajtához kapcsolódóan precíziós takarmánytechnológia kifejlesztése. A megvalósítás részletes bemutatása:

Az alprojekt célja olyan emésztésfiziológiai és nyomonkövethetőségen alapuló teljesítményvizsgálatokra épülő innovatív takarmányozási technológia kifejlesztése, amely nagy genetikai kapacitással rendelkező sertésállományra és elsődlegesen hazai takarmánybázisra alapozva lehetővé teszi nagy élvezeti értékkel rendelkező, ízletes, ugyanakkor táplálkozásfiziológiai és feldolgozási szempontból is optimális összetételű sertéshús előállítását, iparszerű tartási körülmények között, az élelmiszerbiztonsági előírások maximális betartása mellett. A kidolgozott technológia teljesen újszerű, adott fajta kapcsán ilyen jellegű kutatás még nem készült. A technológia kapcsán saját növényfajták kerülnek beállításra a kutatásba, amelyből a P008-as csoport által kutatott szója minőségi paraméterei következtében nemzetközi szinten piacvezetővé tehetik a kutatási eredményeket átvevő élelmiszeripari vállalkozásokat.

P005 Kutatócsoport

- Minőségi vadhús előállítás (humándiagnosztikai eszközök bevonásával), genetikai szelekció hústermelésre optimalizálva. A megvalósítás részletes bemutatása:

A cél, genetikai alapon, hússzempontból szelektált állomány elkülönítése az Egyetem szarvasállományában található 1.500 db szarvasból, a vadhús alapanyagokból élelmiszeripari termékek előállíthatóságának vizsgálata, műszeres vizsgálatok, illetve humán táplálkozástudományi vizsgálatok segítségével. A kutatás nemzetközi szinten is újszerű, mert a Magyar Gímszarvast (Cervus elaphus hippelaphus), húskihordási mutatók alapján történő szelektálására eddig nem volt még példa a világon.

P006 Kutatócsoport

- Táplálkozástudomány (élettani kutatások) a P001 és P005-ös kutatócsoport termékei kapcsán táplálkozástudományi vizsgálatok, a P001-es csoport esetében klinikai teszteléssel. A megvalósítás részletes bemutatása:

A kutatócsoport a Semmelweis Egyetem Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének táplálkozástudományi szakembereiből áll. A kutatócsoport prebiotikus fermentált tejtermékek (P001-es kutató csoport) és vadhús termékek (P005-ös kutató csoport) kapcsán nyújt szolgáltatásokat, a termékpályákat menedzselő két kutatócsoport részére, táplálkozástudományi kutatások és klinikai tesztelés kapcsán.

P007 Kutatócsoport

- Növénytermesztési kutatások a P003, P004 és P008 kutatócsoport munkájának támogatása. A megvalósítás részletes bemutatása:

A projekt keretében szemes- és szálastakarmányok produkcióbiológiai vizsgálatára kerül sor: egyrészt kukorica fajták összehasonlító elemzésére, a P004-es kutatócsoport takarmánytechnológiai kísérletéhez kapcsolódva. Kis- és nagyparcellás kísérletek különböző tenyészidejű kukorica hibridekkel (talaj- és növényanalízis). Másrészt  zöldtakarmány-keverék szilázsok takarmányértékének összehasonlító elemzésére, eltérő fajták, csíraszám arányok és tápanyag-visszapótlás alkalmazására kerül sor. A kutatások részben saját növényfajtáinkhoz kapcsolódnak, ezen fajtákat ilyen szempontból még senki sem kutatta, így az elért eredmények nemzetközi szinten is újszerűek lesznek.

P008 Kutatócsoport

- Növénynemesítési kutatások, új termékfajták fajtakísérletei (napraforgó, szója), egy már meglévő fajta F1 vonalának precíziós előállítási technológiájának a beállítása. A megvalósítás részletes bemutatása:

Az alprojekt keretében egy saját új hibrid napraforgófajta és szójafajta fejlesztési kísérleteinek utolsó fázisai kerülnek lebonyolításra, továbbá fajtaoltalmának bejegyzése történik meg. Ezt egészíti ki az Egyetem szellemi tulajdonát képező egyéb napraforgó hibridek genotípustól függő technológiai elemeinek (GFTE) fejlesztése, a GFTE különböző termesztési körülményekre történő optimalizálása és ennek alapján az aktuális környezethez igazítható ökonomikus termesztéstechnológiai leírás elkészítése (a későbbi szaktanácsadás megalapozása célzott alapkutatások révén) a cél. A projekt révén két világviszonylatban is versenyképes fajta kikísérletezésére és fajtaoltalmi bejegyzésére kerül sor. Mindkét fajta nagymértékben erősíteni fogja a Kaposvári Egyetem szabadalmi portfólióját és hozzájárul licenszbevételeinek jövőbeli növekedéséhez.

P009 Kutatócsoport

- Élelmiszermarketing kutatások, a P001, P004, P005 és P008-hoz kapcsolódóan. A megvalósítás részletes bemutatása:

Az alprojekt során a többi kutatócsoport által vizsgálatba bevont kutatási területek (a savó, mint tejipari melléktermék hasznosításának felhasználásának lehetőségei; magyar sertéshúsból előállított termékek fejlesztési lehetőségei; vadhús, mint prémium termék lehetséges fejlesztési irányai, új vetőmagfajták) kapcsán vizsgáljuk a lehetséges termékötletek fogyasztói megítélését. Ezen általános célon belül a következő konkrét feladatokat fogalmazzuk meg: az egyes termékkörök (tej, hús, vad) termékeinek megítéléséről alkotott fogyasztói attitűdök elemzése, az egészségvédő/hazai alapanyagú/prémium élelmiszerek fejlesztési lehetőségei a három termékcsoporton belül, a konkrét termékötletek tesztelése, a kialakított termékötletekkel kapcsolatos piaci bevezetés lehetséges stratégiájának kidolgozása (tej, hús, vad, vetőmag).