KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

Projekt címe: „Agrár- és élelmiszeripari Tudás-Park kialakítása a Kaposvári Egyetemen, a regionális élelmiszeripar biológiai- és technológiai alapjainak javítása, valamint az élelmiszergazdaság stratégiai partnereinek hatékonyabb együttműködése érdekében”

A projekt időtartama: .2015.02.16-2015.10.31

A megvalósulás helyszíne:

 • Főpályázó részéről:  Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
 • Konzorciumi tag részéről: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Projekt költségvetése:
Összköltségvetés: 363 020 500Ft
Kaposvári Egyetem költségvetése: 253 287 000Ft
Kaposvár Megyei Jogú Város költségvetése: 109 733 500Ft

Projektmenedzsment:

 • Projektvezető:
 • 2015.02.16-2015.06.30: Dr. Szabó-Szentgróti Gábor
 • 2015.06.01-től Légrádi Zsolt
 • Pénzügyi vezető: Bársonyné Kisari Tímea

 

 • Szakmai vezető: Prof.Dr. Tossenberger János

Szakmai megvalósítók: .
Agrár- és Környezettudományi Kar oktatói, kutatói
Gazdaságtudományi Kar oktatói, kutatói
Agrárközpont munkatársai
Egyetemi Könyvtár munkatársai
Informatikai Igazgatóság munkatársai 

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:
(min 1 -1,5 oldal)

A város és a térség stratégiai dokumentumaival, valamint a nemzetgazdasági célokkal összhangban a projekt általános célja az élelmiszeripar ágazati innováció területén Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint állami-önkormányzati intézmény), a Kaposvári Egyetem (mint felsőoktatási-kutatási intézmény) és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők (kereskedelmi és ipar-, valamint agrárkamara) bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre.
A projektjavaslat stratégiai célja a felsőoktatási intézmények képzési és kutatási portfóliójának a hazai gazdaság szerkezetéhez való igazítása, a helyi és regionális gazdasággal való együttműködésének erősítése a tudástranszfer, tudásmenedzsment szerepének megerősítésével.
A Kaposvári Egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolathálóval rendelkezik, amelyet a tanszékek, illetve a Nemzetközi Titkárság koordinál. Jelen projekttel összefüggésben a konzorcium további kitekintési lehetőséget kap Horizon 2020, Central Europe és Duna Régió Projektek kapcsán. A kutatói kedvet a projekt keretében konferenciákkal, külföldi tanulmányutakkal ösztönözzük, illetve erősítjük az eddig meglévő kapcsolatokat.
A projekt operatív céljai:

 • A Kaposvári Egyetem és külső partnerei együttműködéseinek stratégiai megalapozása
 • A Kaposvári Egyetem képzési és kutatási kompetenciájáról, innovációs kapacitásairól, fejlődési lehetőségéről kompetencia térkép kialakítása, fejlesztése, frissítése.
 • Stratégiai célok és irányok, valamint ehhez kapcsolódó eszközök kijelölése annak érdekében, hogy a Kaposvári Egyetem képzési, kutatási portfóliója illeszkedjen a gazdaságpolitikai célokhoz és a helyi és regionális gazdasággal való együttműködés erősítéséhez.
 • A tudástranszfer szolgáltatások és K+F+I szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, bővítése, módszertani megalapozása
 • A Kaposvári Egyetem szerepének növelése a tudástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatások terén, különös tekintettel a regionális, térségi gazdaságra és azok fejlesztési fókuszaira.
 • A főállású oktatók, kutatók és hallgatók szerepének előmozdítása a tudástranszfer és tudásmenedzsment szolgáltatásokban (szakmai tapasztalat és gyakorlat megszerzése).
 • A Kaposvári Egyetemen intézmény-szervezési, működési, gazdálkodási és módszertani megoldások keresése.
 • Az új tudományos eredmények hasznosítási tervének kidolgozása.
 • Eszközök fejlesztése a felsőoktatási intézmények tudástranszfer és tudásmenedzsment, K+F+I szolgáltatási szerepkörének erősítése érdekében.
 • A helyi gazdasági szereplők és az érdekelt beszállítói láncok résztvevőinek kutatási, technológiai, mérési és modellezései szolgáltatási igényei becsatornázása a Kaposvári Egyetem kutatási és szolgáltatási portfóliójába.
 • A térség gazdasági szempontjából kiemelt kutatási területei minőségi fejlesztésének előkészítése, monitoring és értékelési rendszerének kialakítása
 • Kiemelt, az élelmiszergazdaság fejlődését/fejlesztését szolgáló kutatási projektek definiálása, ill. kidolgozása.
 • Az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztése
 • A hármas egység, a triple helix modell (Kaposvári Egyetem, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, agár-élelmiszeripari vállalkozások) elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők (pl: érdekképviseleti szervek, egyéb non-profit szervezetek) bevonásával a négyes egység, a quadruple helix modellre az innováció területén.
 • A Kaposvári Egyetem – tudás- és technológiatranszfer tevékenységével szervezett – kapcsolatának és együttműködési potenciáljának erősítése a gazdasági szereplőkkel a régiókban, beleértve új típusú (képzési, kutatási) együttműködések feltételrendszerének kialakítását.
 • A tervezett duális képzés (BSc) részleteinek és az új (gyakorlati) modulok részletes tantervének kidolgozása.
 • Az alapkutatási és az alkalmazott kutatási kapacitások és szolgáltatások, valamint a potenciális igénybevevők közötti kapcsolat és információ csere erősítése.

A szereplők közötti kommunikáció és tudásátadás létrejöttének érdekében az Egyetem, az Önkormányzat és a helyi gazdaság között fennálló kapcsolat és kommunikáció fejlesztése, erősítése, annak érdekében, hogy a vállalkozások felismerjék az innovációs szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket.

 • Az élelmiszergazdasághoz kapcsolódó tudományos konferenciák szervezése, ill. látogatása, és hallgatói szakmai versenyek lebonyolítása, látogatásának elősegítése.

A helyi gazdasági szereplők és az érdekelt beszállítói láncok résztvevőinek képzési, valamint szakember utánpótlásra és átképzésre vonatkozó igényeinek becsatornázása a felsőoktatási intézmények képzési portfóliójába.

A fenti célok mindegyike elősegíti tudományos oldalról felvetett problémák a gazdasági életből való gyors visszacsatolását, az agrár-élelmiszeripar innovációs tevékenységének erősítését és hatékonyabbá tételét, amely mind a hazai piaci igények megfelelő kiszolgálását, mind az export piacok bővülését, valamint a versenyképesség növekedését is eredményezik.
A projekt megvalósítása során elvégzett tevékenységek hozzájárulnak az intézményi K+F+I menedzsment és technológiai transzfer folyamatok fejlesztéséhez.