KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakmai tartalom

A projekt négy kiemelt kutatási irányból (KKI) tevődik össze. Az 1. KKI témája: Népbetegségek funkcionális genomikai tényezőinek és kórélettani folyamatainak feltérképezése innovatív korai prevenciós és predikciós technológiák, valamint új molekuláris gyógyszercélpontok és diagnosztikai eljárások azonosítása.

A KE a népbetegségek megelőzése témakörhöz csatlakozik, az „Állatkísérletek végzése a táplálék összetételének és minőségének az emésztőkészülék ökoszisztémájára és a szervezet immunválaszára gyakorolt hatásának meghatározására" témával, a kutatás interdiszciplináris jellegét erősítve.

A projekten belül állattudományi kutatásokkal újabb ismereteket kívánunk feltárni a takarmány/táplálék - gazdaszervezet - ökoszisztéma - immunválasz kölcsönhatásban az egészség megőrzése érdekében. Meghatározzuk a tápcsatorna mikrobióta változását a takarmány/táplálék összetételének változása hatására, valamint azt, hogy ez milyen hatással van a helyi (GALT, gut associated lymphoid tissue), a mucosa (MALT) és az általános immunválaszra.

A takarmányban/táplálékban jelenlévő természetes környezetszennyező anyagok közül főleg a táplálékláncból egyelőre ki nem iktatható mikroszkópikus penészgombák által termelt mikotoxinok egészségkárosító hatását tervezzük vizsgálni. A mikotoxinok széleskörűen kutatott (carcinogén, teratogén, mutagén, citotoxikus, immunszuppresszív, neurotoxikus, stb.) hatásaival szemben a jelen projektben egy eddig nem vizsgált összefüggés feltárását tűztük ki célul: hogyan befolyásolják egyes mikotoxinok a bél mikrobióta & immunrendszer kölcsönhatását.

Ezzel összefüggésben annak lehetőségét is vizsgáljuk, hogy a pro- és prebiotikus hatású készítmények az eubiosis elősegítésével preventíven hatnak-e, kisdózisú, hosszantartó toxikus expozíció esetén.