KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

Projekt azonosítószáma: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0005

Projekt címe: „Idegennyelvi Igazgatóság létrehozása a Kaposvári Egyetemen és a kapcsolódó fejlesztések lebonyolítása"

 

A projekt időtartama: 2013. április 1.-2015. január 31.

A megvalósulás helyszíne: Kaposvári Egyetem

 

Projekt költségvetése: 77.251.000 Ft.

 

A projektben jelenleg az alábbi munkatársak vesznek részt.

Projektmenedzsment:

-  Projektvezető: Bálint Jánosné Bernadett

-  Szakmai vezető: Kusz Viktória

-  Pénzügyi vezető: Taradán Lívia

-  Projektasszisztens: Földvári Aranka

Szakmai megvalósítók: Az Idegennyelvi Igazgatóság munkatársai.

 

A PROJEKT CÉLJA:

 

Projekt célja egy új nyelvoktatási rendszer kialakítása és kifejlesztése a Kaposvári Egyetemen, annak érdekében, hogy az intézmény minél nagyobb számú hallgatóját segítse nyelvvizsgához és piacképes nyelvtudáshoz.

 

A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:

 

A fejlesztés területei:

1. Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés, humánerőforrás bővítés

A projekt keretében sor került a nyelvoktatásban résztvevő egység (Idegen Nyelvi Igazgatóság)

 • szervezeti átalakítására,
 • szervezetfejlesztésére,
 • humánerőforrás kapacitásának bővítésére.

2. Oktatási program, oktatási rendszer fejlesztése

 • Megvalósult a szaknyelvi oktatás komplex fejlesztése, a szaknyelvi oktatási rendszer struktúrájának átalakítása.
 • Új, a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő szaknyelvi kurzusok indultak.
 • A szaknyelvi kurzusok bemeneti, illetve kimeneti feltételei egységesítésre kerültek mind a négy karon.
 • Elektronikus formában tananyagbank került létrehozásra és feltöltésre tananyag modulokkal, valamint a meglévő és az újonnan indított képzésekhez új tananyagok és módszertani leírások kerültek kidolgozásra.
 • A szaknyelvoktatásban sajátos tanulási formák és különféle innovatív nyelvtanítási módszerek kerültek bevezetésre (blended képzés, e-learning, kis csoportos képzés).
 • A különféle nyelvtanítási módszerek együttes felhasználásával rugalmas, a nyelvoktatásban résztvevők igényeit és képességeit, tanulási stratégiáit figyelembe vevő programok kerülnek kifejlesztésre.
 • A nyelvoktatás hatékonyságát támogató szolgáltatások kerültek kialakításra (tanácsadás a nyelvtanulási problémákkal küzdő hallgatók nyelvtanulási stratégiájának fejlesztésére, ingyenes nyári intenzív nyelvi kurzusok, interkulturális fórumok).

3. Pilot kurzusok

 • 2013/2014-es tanévtől a kidolgozásra került komplex nyelvoktatási programok pilotkurzusainak lebonyolítására került sor, több mint 600 hallgató bevonásával.
 • Az 1 előkészítő + 3 félévből álló szaknyelvi pilot kurzus szigorlattal zárult.

4. Képzők képzése

 • A képzők képzése keretében 3 modulban a nyelvoktatók (14 fő) célnyelvi, módszertani, szakismereti továbbképzésen vettek részt, belső képzés keretében.
 • Megvalósult a képzéseket támogató adminisztratív munkatársak (5 fő) továbbképzése, a képzési rendszer változásaihoz illeszkedően.
 • 200 óra személyes szaktanácsadás keretében a karokon szakmai tárgyakat oktatók módszertani és szaknyelvi továbbképzésére került sor.
 • A projekt támogatta a nyelvoktatók szakmai konferenciákon való részvételét, valamint szakmai szervezeti tagságát.

5. Szakmai együttműködések megvalósítása

A fejlesztések kivitelezésénél fontos célkitűzésként jelent meg a szakmai és a munka­erő-piaci szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatépítés, együttműködés kialakítása. A projekt keretében együtt­működési megállapodás került aláírásra: a Pannon Egyetemmel, a Dunaújvárosi Főiskolával, a Somogy Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Mun­kaügyi Központtal, a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Magyar Cu­kor Zrt.-vel, a Kométa'99 Zrt.-vel, a Fino-Food Kft.-vel, a Kocsis Oktatási Központtal, a Studium Futurum Nyelviskolával, és az Universitas Tanodával.

A projekt során fejlesztett tananyagokat az Egyetem saját honlapján elektronikusan, belső és külső felhasználók részére oktatási és kutatási céllal ingyenesen biztosítja. www.ke.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.