KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakmai tartalom

A projekt fontos célkitűzése a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, illetve a változásokhoz való alkalmazkodás segítése. A projekt a változásokhoz való alkalmazkodás javításában közvetett módon vállal szerepet. A pedagógusok módszertani felkészültségének, illetve a pedagógusok továbbképzési rendszerének fejlesztése hatékonyabbá teszi a közoktatási rendszert, jobb tudáshoz, és a mindennapi életben használható kompetenciákhoz juttatja a tanulókat. Emellett a lemorzsolódásra való várható pozitív hatás csökkenti a szociális rendszeren lévő nyomást, így több olyan munkaerő-piaci eszköz vezethető be (eddigi finanszírozási hiány miatt), amely segíti a munkanélküliek alkalmazkodási képességeit.
 
A projekt fő feladatkörei:
1. A pedagógusképzés intézményen belüli szervezeti feltételrendszerének kialakítása, továbbfejlesztése, Pedagógusképző Központ létrehozása.
2. A felsőoktatási, köznevelési térségek pedagógiai kutató- és szolgáltató feladatait ellátó, a különböző, pedagógusképzést nyújtó felsőoktatási intézményeket koordináló, és szakmailag támogató térségi pedagógiai központok továbbfejlődése és hálózatának erősödése, a DRPK fejlesztése.
3. A köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése és összehangolása.
4. A felsőoktatási pedagógusképzésben résztvevő köznevelési pedagógusok továbbképzéséhez kapcsolódó fejlesztések.