KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

Projekt azonosítószáma: TÁMOP 4.1.1.F-14/KONV-2015-0005

Projekt címe:  HÍD PROGRAM” a duális agrár felsőoktatásban

A projekt időtartama: 2015. március 16. – 2015. november 30.

A megvalósulás helyszíne: Kaposvári Egyetem

Projekt költségvetése: 216 917 460 Ft

Projektmenedzsment:

 • Projektvezető: Lukács Bálint (Kaposvári Egyetem)
 • Pénzügyi vezető: Róth Aranka (Kaposvári Egyetem)
 • Szakmai vezető: Novák Balázs

Szakmai megvalósítók:

Kaposvári Egyetem részéről

AKK és GTK kari oktatók
HÜI munkatársai
PII munkatársai

Konzorciumi partnerek:

FM DASzK Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Assas Research Kutatás-fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Türr István Képző és Kutató Intézet

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:

A Kaposvári Egyetem konzorciumban valósítja meg a projektet.
A projekt által megvalósítani kívánt cél a konzorciumi partnerek oktatási és képzési, illetve szolgáltatási kínálatának fejlesztése, oly módon, hogy rövid távon is képes legyen hozzájárulni az agrár- és élelmiszer-ipari szakterület fejlődéséhez az általuk igényelt – és jelenleg nem kielégített – oktatási/képzési szolgáltatások nyújtása révén.

Ágazati szintű célok
A konzorciumi partnerek oktatási, képzési, menedzsment fejlesztése képes hozzájárulni az agrár- és élelmiszer-ipari szakterület fejlődéséhez. Az ágazat jelenlegi igényeit és szükségleteit a külső érdekeltek, és/vagy az ágazati szakpolitikai döntéshozók jól definiálták.

A Kaposvári Egyetem az általa nyújtott oktatási, képzési és K+F szolgáltatásokkal több agrárágazatot is támogat. Ezek az ágazatok jelenleg: növénytermesztés, állattenyésztés és élelmiszeripar, ezen belül: sertés-, baromfi- és tojás-, tej-, és vadágazat, a növényágazaton belül a cukorrépa, napraforgó, gabonák, kukorica, pillangósok. Az Egyetem aktív a kapcsolódó vetőmagtermelés, a gyümölcstermesztés, továbbá a takarmány-előállítás területein.
A projekt része az agrár- és élelmiszeriparra adaptált felsőoktatási és szakképzés duális képzési rendszerének megvalósítása érdekében módszertan kidolgozása.

A projekt célja a felsőoktatási intézmény gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítése, s ehhez kapcsolódóan:

 • megfelelő előkészítés a sikeres pályázati program végrehajtása érdekében;
 • a felsőoktatási képzés kooperatív duális rendszerűvé alakítása;
 • helyi szinten, a kormányzati szak- és felnőttképzési, valamint gazdasági szereplőkkel való együttműködés erősítése;
 • a felsőoktatási képzések keretében a munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése;
 • gyakorlatorientáltság növelése a képzési tartalomban és módszerekben;
 • a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók számára a felsőoktatási szakképzésbe és a felnőttképzési programokba való bekapcsolódás lehetőségének biztosítása.

Folyamatban van az első változásbejelentő benyújtása. Ennek benyújtására terveink szerint június végéig sor kerül.
Első szakmai beszámoló határideje: 2015. június 30.
A támogatási összeg 25%-ának elszámolása július 31-ig számítások szerint teljesül.

A pályázatban az alábbi fontosabb elemek kerülnek előkészítésre és megvalósításra:

 • Módszertan átvétele és hazai környezethez igazítása
 • Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése
 • A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris képzési programok fejlesztése
 • A munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése
 • Képzők képzése, illetve felkészítése, programok kialakítása és lebonyolítása