KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakmai tartalom

Zöld Energia Tudásklaszter létrehozása, amelynek átfogó célja a konzorciumi partnerek zöldenergia ágazathoz kapcsolható kutatási potenciáljának és a vizsgált szakmai területek legátfogóbb elemzésének a megjelenítése. A Tudásklaszter létrehozásának alcéljai a következőkben foglalhatók össze:
 • A különböző energetikai szakterületek (napenergia, biomassza energia, nukleáris energia, szemétbázisú energia, hidrogénalapú és szélenergia, valamint a kapcsolódó környezettechnológiai alkalmazások, zöld és környezetvédelmi technológiák kutatási fejlesztési terveinek), meglévő szellemi potenciál közös rendszerbe szervezése, összehangolása konzorciumi szinten a részletes helyzetfelméréseken alapuló, a hazai és nemzetközi „best practice”-ok felhasználásával az ágazati innováció elősegítése érdekében.
 • Futó, vagy fenntartási időszakban lévő, illetve új projektek összehangolása/egyeztetése, a hasonló tartalmú futó és tervezett projektek felkutatása és azonosítása, adatbázis kialakítása a párhuzamosságok elkerülése, a szinergiák feltárása és kihasználása érdekében.
 • Információ- és adatgyűjtő, adatfeldolgozó, értékelő, tanácsadó tevékenységet folytató szervezet létrehozása.
 • A nemzetközi tudáshálóba való beágyazással alapozható meg az intézmény hosszú távú életképessége, támogatottságának a jelen projekt lehetőségein túli kiterjesztése.
 
Képzési-oktatási tevékenység ágazati szintű optimalizálása keretében
 • Nemzetközi képzési tartalmak kialakításának célja a külföldi hallgatók vonzása, az intézmények nemzetközi hálózatosodásának elősegítése, a nemzetközibbé válás.
 • Kapcsolódó e-learning tananyagfejlesztés a konzorciumi tagok új, energetika témaköréhez kapcsolódó tananyagainak összehangolt tartalmi és formai fejlesztését foglalja össze. A Kaposvári Egyetemen 30 bologna konform tananyag kifejlesztésére és e.learning konvertálására került sor.
 • Gyakorlati képzések fejlesztése, ami javítja a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit, illetve erősíti az intézményi és ágazati szakmai és vállalati kapcsolatokat, együttműködéseket.
 
Intézményi szervezetfejlesztés és hallgatói szolgáltatások keretében
 • HR fejlesztés keretében teljesítményértékelési PILOT rendszer került kidolgozásra és megvalósításra.
 • Intézményi nyilvántartások ágazati adatszolgáltatásával és adatminőségével kapcsolatos hatékony adatszolgáltatás fejlesztése, a megfelelő szervezeti mutatók kidolgozása, az elégedettségi vizsgálatok eredményeinek beépítése, az intézményi együttműködések kommunikációjának és marketingjének támogatása, illetve az IFT-kben meghatározott stratégia teljesülésének nyomon követése.
 • Karrier és alumni program, különböző intézményi adatfelvételek eredményeinek beépülését segítő intézkedések, mérési módszerek kidolgozása, hogy azok alapján a szakmai gyakorlati rendszer, a hallgatói tanácsadói rendszer, a szolgáltatási portfólió megfelelő módon fejleszthető legyen. DPR felmérést bonyolított le az Egyetem.
 
Összefoglalva tehát: cél az olyan intézményi szolgáltatás ás szervezeti-működtetési rendszer kialakítása, ami egyszerre szolgálja a hallgatók érdekeit – hisz segíti őket a pályaorientációban, a tájékozódásban, miközben az anyaintézmény számára is megfelelő visszacsatolást nyújt –, de emellett az intézményi minőségirányítási folyamatokat is fejleszti, lehetőséget teremtve az intézményeknek a megfelelő szervezetfejlesztésekre, a stratégia céljaik teljesítésére.
 
Nemzetköziesítés keretében
 • Nemzetközi együttműködések megvalósítása regionális szintű – intézményközi és az ágazati célokhoz illeszkedő együttműködés keretében, nemzetközi hallgató vonzó képesség növelése, mentorszolgáltatások nyújtása külföldi hallgatók részére.
 • Idegen nyelvű információs és képzési anyagok kidolgozására került sor.
 • Hét oktató kolléga részére szaknyelvi képzést biztosítottunk idegennyelvi környezetben.
 
Karrierszolgltatások
 • A felsőoktatási karrierirodák szakmai profil bővítése, intézményi beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő karrierirodák közös szervezeti és szolgáltatásfejlesztése keretében mentálhigiénés szolgáltatást nyújtottunk hallgatóink részére.
 • Gyakornoki programot bonyolítottunk le hallgatóink részére.