KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakmai tartalom

Képzések összehangolásának kidolgozása és közös képzések feltételrendszerének megteremtése, képzési helyek (tagozatok, karok) képzési profiljának átalakítása, fókuszálása keretében 26 bologna konform tananyag kidolgozására és e-learning konvertálására került sor.

Az Egyetem HR fejlesztés keretében szakterületi képzést biztosított oktatói részére.
 
A munkaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolatok intézményi, ágazati és regionális szintű javítása, a regionális munkaerő-piaci szükségleteknek megfelelő szakos képzési kínálat kialakítása, munkaerő-piaci szereplőkkel való együttműködések elősegítése az oktatás, gyakorlati képzés, kutatás, tudás transzfer, infrastruktúra, beruházási politika, logisztika, térségi-ágazati szolgáltatások területén. Az Egyetem DPR kutatást végzett, továbbá több együttműködési megállapodást kötött profit szférában működő cégekkel.
 
A felsőoktatási karrierirodák szakmai profil bővítése, intézményi beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő karrierirodák közös szervezeti és szolgáltatásfejlesztése keretében mentálhigiénés szolgáltatást nyújtottunk
hallgatóink részére.
 
Az intézményhálózat újszerű formáinak (térségi együttműködések, konzorciális, szövetségi társulási formák) kialakítása, intézményen belüli és intézmények közötti integrációk, hálózati együttműködési formák kialakítása keretében a projektben a konzorciumot alkotó tagok létrehoztak egy szakmai egyesületet.
Nemzetközi együttműködések megvalósítása regionális szintű – intézményközi és az ágazati célokhoz illeszkedő együttműködés keretében, nemzetközi hallgató vonzó képesség növelése, mentorszolgáltatások nyújtása külföldi hallgatók részére.
 
Speciális mentori, koordinátori és tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése a felsőoktatási intézmények és a civil szféra partnerségében. Különös tekintettel a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő hallgatókra. A hátrányos helyzetű kistérségekkel való együttműködés elősegítése.
 
Gazdasági hatékonyságot mérő és költségkontrollt lehetővé tevő mutatószámok létrehozása és beillesztése a meglévő vezetői információs rendszerbe.