KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakmai tartalom

A projekt keretében a Kaposvári Egyetem, a Pannon Egyetem és a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. szakmai hálózatot alkotva, fejlesztette agrár- és élelmiszer-tudományi K+F+I+O hátterét. Javította a szervezeti szintű működést, a képzési, oktatási, kutatási programok fejlesztése is megvalósult a projekt keretében. Erősödött a résztvevő Egyetemek külföldi hallgatói vonzó képessége, mentor- és karrierszolgáltatások szolgáltatások kerültek fejlesztésre és megvalósításra. Kiemelt rész volt a projektnek az oktatók részére nyújtott (tovább)képzés. A projekt keretében sor kerül egy kistérség-fejlesztési programra, és az együttműködés hatékonyságát mérő mutatók kidolgozására, illetve a mérést lehetővé tevő IT információs rendszerek fejlesztésére.
 
A projekt elérendő céljai összefoglalóan: a szervezeti szintű együttműködés megvalósítása, hatékonyságnövekedés a résztvevő szervezeteknél, képzési és kutatási programok fejlesztése, külföldi hallgatók számának növelése, hallgatói szolgáltatások fejlesztése, komplex térségfejlesztés. A célok eléréséhez szükséges tevékenységeket, résztevékenységekre bontva, a következő alfejezet tartalmazza.
 
A projekt során a konzorciumi tag intézmények szervezeti szintű működésének javítása, hatékonyságnövelése történt meg: a projekt révén javult a résztvevő két felsőoktatási intézmény irányítási- és menedzsmentrendszereinek hatékonysága, illetve a menedzsmentet támogató IT rendszerek (oktatási rendszer) is fejlesztésre kerültek (szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés mellett). A szervezetfejlesztéseken túl a következő szakterületeken kerültek alprojektek végrehajtásra:
  • Fontos feladata a pályázatnak a képzési, oktatási és kutatási programok fejlesztése, a teljes lineáris képzési rendszer fejlesztése az élelmiszertudományi és részben a gasztronómiai területeken, továbbá sor kerül az alapképzés gyakorlati rendszereinek megerősítésére. 172 tananyag kidolgozása, és jelentős részük e-learning adaptálása történt meg.
  • Sor került a gyakorlati képzési lehetőségek bővítésére (Magyarországon és külföldön egyaránt), belső gyakorlóhelyek közös fejlesztésére, korszerűsítése, szükség szerint racionalizálására, állami és piaci szereplőkkel közösen működtetett gyakorlati képzési lehetőségek fejlesztésére.
  • Fontos szakmai modul a végrehajtás során a két felsőoktatási intézmény külföldi hallgatói vonzó képességének növelése és nemzetközi kapcsolataiknak bővítése.
  • Együttműködésen alapuló mentorszolgáltatások fejlesztésére is sor került a projekt keretében, a létrejövő hallgatói szolgáltatások a két felsőoktatási intézménybe felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedését, lemorzsolódásának megakadályozását szolgálja a mentor-, koordinátori és tanácsadói valamint tréningszolgáltatások fejlesztése.
  • Az intézményközi és ágazati együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás fejlesztésére is sor kerül, a már meglévő egyetemi rendszerek és szervezetek összekapcsolásával és továbbépítésével.
  • Egy alprojekt keretében komplex kistérségi, felsőoktatási együttműködés/fejlesztési projekt lebonyolítására kerül sor LHH térségben.
  • Új egységes tanulmányi rendszer kerül bevezetésre.
A felsorolt fejlesztési alprojekteket képzők képzésére irányuló programok kísérik, amelyek keretében több, mint 200 fő oktató, oktatási tevékenységet végző kolléga képzése történt meg. Végezetül az előző pontokhoz kapcsolódó szervezeti hatékonysági mutatók kerültek kidolgozása, a mérést értékelést és elemzést lehetővé tevő rendszerek fejlesztése is megvalósult.