KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Sajtóközlemények

Zárórendezvény

2012. február 28.

A Kaposvári Egyetem TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0017-es azonosító számú „Diplomás pályakövetési és vezetői információs rendszerek, továbbá a kapcsolódó ALUMNI és egyéb komplex hallgatói humán szolgáltatások rendszereinek kialakítása, fejlesztése a Kaposvári Egyetemen.”című pályázata 2012. február 29-én lezárult. Az intézmény versenyképességének javítása érdekében a projekt keretében különböző hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztések valósultak meg.

Megalakult a hallgatók számára a karrier és pályaorientációs tanácsokat nyújtó Karrier Iroda, melynek keretében különböző a munkavállalást előkészítő tanácsadásokon vehetnek részt hallgatóink. Az iroda munkatársai segítik a tanulmányok alatti munkakeresést is. A projekt további eredménye, hogy a Kaposvári Egyetem kialakította Diplomás Pályakövetési Rendszerét (DPR). A DPR program keretében folyamatos vizsgálatokat folytatnak a végzett hallgatók körében munkaerő-piaci helyzetükkel kapcsolatban. A felmérés célja, hogy a KE visszajelzést kapjon képzései minőségéről.

Elindult a régi diákokat közösséggé formáló ALUMNI program is. A kapcsolatok erősítése érdekében segítséget nyújtunk az öregdiák-találkozók szervezéséhez. Hírleveleinkből értesülhetnek regisztrált tagjaink egyetemünk híreiről, rendezvényeiről.

Továbbá kedvezményes szolgáltatásokkal várjuk a szervezetünkhöz csatlakozó végzetteinket. Az öregdiák közösség építése a Facebook-on is folyamatos, ahol saját profillal jelent meg intézményünk.

A Menedzsment szolgáltatások fejlesztésének célja hogy a felsőoktatási intézményekben korszerű menedzsment módszerek, és ezekhez kapcsolódó informatikai alkalmazások támogassák a vezetői döntéshozatal, illetve az intézményirányítás folyamatait.

A vezetői információs rendszer (a továbbiakban: VIR) kifejlesztésének két fontos célkitűzése az Egyetem vezetőinek és felsővezetőinek pontos, naprakész, könnyen áttekinthető, az egyetem tevékenységi köreinek minél szélesebb körét magába foglaló információkkal való ellátása, a rendszeres és eseti döntéshozatali folyamatok támogatása, illetve a főhatóságok felé történő automatikus és eseti adatszolgáltatási igények kiszolgálása.

pdfLetölthető pdf formátumban.105.21 KB

Állás- és szakmai gyakorlati helyek börzéje a Kaposvári Egyetemen

2011. április 14.

A Kaposvári Egyetem Karrier és ALUMNI Projektirodája 2011. ÁPRILIS 12-én 10.00 órától rendezi meg „Koordinációs szolgáltatások fejlesztése” részprojekt keretében álláskereső rendezvényét, ahol állás- és szakmai gyakorlati lehetőségekkel várjuk hallgatóinkat és minden érdeklődőt. Az állásbörzével párhuzamosan szakmai gyakorlati helyek börzéjét is tartunk.

Rendezvényünk számára megnyertük régiónk nagyobb munkáltatóit, így a látogatókat 11 kiállító várja állásajánlatokkal, a melyből hat cég gyakornoki helyeket is kínál.

pdfLetölthető pdf formátumban.68.8 KB

TÁMOP 4.1.1 projekt munkaadóknak tervezett szolgáltatásainak bemutatása

2010. október 26.

A Kaposvári Egyetem új szolgáltatásokat kíván kialakítani végzős és volt hallgatói részére. A projekt egyik stratégiai célja, hogy az intézmény által kibocsátott friss diplomásoknak, a végzettségüknek megfelelő álláslehetőségeket tudjon a jövőben felajánlani, így segítve az elhelyezkedésüket. Ehhez fontos, hogy az intézmény és a régió munkáltatói között megfelelő kontaktus alakuljon ki, amelyet az intézmény és a munkaerő-piac kapcsolatának erősítésével kívánunk elérni, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjunk az új kihívásokhoz és versenyképes, a régiónkban elhelyezkedni tudó diplomásokat bocsássunk ki a munka világába.

pdfLetölthető pdf formátumban.51.98 KB

Diplomás pályakövetés a Kaposvári Egyetemen

2010. október 21.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) elsősorban a hallgatókért, a hallgatók érdekében jött létre. A diplomás pályakövetési rendszerek kiemelt célja, hogy a felsőfokú képzések jobban alkalmazkodjanak a munkaerő-piaci igényekhez. A Kaposvári Egyetem stratégiai céljai között szerepel, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium elvárásainak megfelelően kiépítse pályakövetési rendszerét. A pályakövetési adatbázisokból olyan információkhoz juthat az Egyetem vezetése, amely segíti az oktatás minőségi és mennyiségi tervezését és a hallgatói szolgáltatások fejlesztését.

pdfLetölthető pdf formátumban.71.6 KB

EU támogatásból valósítja meg a hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztést a Kaposvári Egyetem

2010. március 9.

A bolognai folyamatokkal kapcsolatban, a Kaposvári Egyetemen kialakított új felsőoktatási mechanizmusok minőségi működtetésén túl az Egyetemnek szüksége van a képzések és a munkaerőpiac kapcsolatának javítására és az eddigi kapcsolatok hiányosságainak felszámolására. Az előbbieken túl, az intézmény versenyképességének javításának érdekében az intézményi szolgáltatások további fejlesztése, színvonaluk javítása is szükséges.

pdfLetölthető pdf formátumban.55.02 KB