KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakmai tartalom

Az elnyert 30.000.000 Ft támogatás esélyt nyújtott intézményünk 30 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 9-12. évfolyamos diákja számára a középiskolai tanulmányaik eredményes befejezésére és a felsőoktatásban történő továbbtanulásuk sikeres megvalósítására.

Céljaink, a befogadó iskolai környezet kialakítása, a felzárkózást biztosító szolgáltatások megvalósítása kiemelt fontossággal bírnak a célcsoporthoz tartozó gyermekek iskolai sikerességének növelésében, kudarcaik csökkentésében. A tanulók személyiségközpontú fejlesztését, mentorálását 6 mentortanár, az egyéni igényekre épülő szaktárgyi felkészítéseket 8 szaktanár végzi. Szaktárgyi felkészítést a kötelező érettségi tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelvek) illetve informatikából biztosítunk.

A pályázat támogat közösségi és szabadidős programokat, különböző szakmai és társadalmi szervezetekkel megvalósítandó közös tevékenységeket, melyek segítik a kitűzött cél elérésén túl egy olyan közösségi háló kialakítását, mely a pályázat eredményeinek továbbviteléhez, fenntartásához biztonságos alapot nyújt majd.

A pályázatban előírt 20 közösségépítő programot megvalósítottuk, 3 aktív együttműködő partnerünk van, a bevont diákok – egy kivételével – évfolyamismétlés nélkül haladtak tovább, egy bevont diák igazolt és igazolatlan hiányzása sem haladja meg a 250 órát, a végzős évfolyamra járó bevont diákok közül mindenki sikeres érettségi vizsgát tett, felsőoktatásba felvételizett és felvételt nyert.

A befogadó iskolai környezet kialakítása érdekében módosítottuk pedagógiai programunkat, fejlesztettük az iskolai könyvtári állományt érettségi vizsgára való felkészítést elősegítő könyvekkel, kiadványokkal.
A pályázat két tanéve során a bevont diákok színházbérletet kaptak a Csiky Gergely Színházba, 4 előadást tekinthettek meg Shakespeare Globe színház a mozivásznon előadásai közül, részt vehettek a Kaposvári Egyetem valamennyi karának nyílt napjain, a Kutatók Éjszakája rendezvényein, a bőszénfai Szarvasfarmon, és a budapesti Educatio Kiállításon is. Kirándulást szerveztünk számukra Budapestre (Sziklakórház, Vígszínház), Pécsre, Siófokra, illetve felkereshették Somogy megye irodalmi, történelmi emlékhelyeit.
 
A projekt 2013. szeptember 1- jén indult és 2015. április 30-án zárult.