KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Tevékenységek

Somogy Megyei Agrár Konferencia-kiadványok Analitikus Bibliográfiai Adatbázisa

Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó adatbázis retrospektívan és kurrensen szolgáltatja a Somogy Megyében tartott agrár konferenciák szürkeirodalmát.

http://lib.ke.hu/smakk/

Többnyelvű könyvtári portál

Közös elérési felületként szolgál a könyvtár valamennyi elektronikus szolgáltatásához. Lehetővé teszi az Egyetem külföldi hallgatói számára a szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel való hozzáférését.

http://lib.ke.hu/

Az „Olvasóvá Nevelés Új Stratégiái" konferenciasorozat és Olvass.el! kampány

A gyermek-, és ifjúsági korosztály számára az olvasáskultúra fejlesztését, könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó programok, rendezvények kerülnek megrendezésre. Az Olvass.el! keretében a gyerekek kéthetente olvasmányokhoz kapcsolódó játékos feladatokat kapnak. Fordulói évenkénti ünnepélyes díjkiosztóval és szakmai programmal zárulnak.

http://www.olvassel.ke.hu/

Szaktudás fejlesztése

A pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás megszerzése akkreditált könyvtárszakmai továbbképzéseken.

24/7 szolgáltatások bevezetése

A könyvtári IR fejlesztésével a 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások válnak elérhetővé.

http://libopac.ke.hu/ http://lib.ke.hu/eka/ http://lib.ke.hu/eft/

Online használóképzés

A könyvtári portálon keresztül elérhető, a könyvtárhasználati képzéseket támogató e-guide készül, mely az alapokról építkezve, gyakorló példákon keresztül mutatja be több tudományterület elektronikus információforrásait, és az ezekből történő információszerzés lehetőségeit, technikáit.

http://lib.ke.hu/eguide/

Idegen nyelvi képzésen való részvétel

Felsőoktatási könyvtárként potenciális esélye van valamennyi könyvtári szolgáltatás idegen nyelven történő nyújtására. Ennek megfelelően a könyvtár dolgozóinak jelentős száma idegen nyelvi képzésen vesz részt.

Könyvtári szaknyelvi tanfolyam

Könyvtári szaknyelvi tanfolyamon való részvétel biztosítása könyvtári munkatársak számára a nemzetközi információforrások, adatbázisok, hálózati szolgáltatások hatékony használata érdekében.

Fenntarthatóság:

A projekt keretében létrehozott fejlesztés és a projektekhez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állását az Egyetem vezetősége a projektet követően is vállalja.

Az agrár konferencia-kiadványok adatbázisának kurrens feltöltése már a projekt ideje alatt is külön díjazás nélküli faladata a könyvtár feldolgozó munkakörben dolgozó munkatársainak számára, ez a fenntartási időszak alatt nem változik.

Az online szolgáltatások kapcsán, az integrált rendszer fejlesztését követő éves licensz költség növekedését az Egyetem finanszírozza a projekt befejezését követően is. A könyvtári honlap úgy kerül kialakításra, hogy karbantartása, frissítése nem igényel különös informatikai szakértelmet, így a fenntartási időszak alatt azt a könyvtár munkatársai végzik.

A Magyar Olvasástársasággal kötött hosszú távú megállapodás biztosítja az olvasáskultúra fejlesztését célzó programsorozat szakmai támogatását. A programok célközönségéül szolgáló általános és középiskolákkal és az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával fenntartott szoros kapcsolat eredményeképpen a programok a fenntartási időszakban is résztvevőkre találnak. A rendezvények finanszírozását az Egyetem szponzori és pályázati forrásbók kívánja biztosítani a későbbiekben.

A könyvtárhasználatra irányuló online program úgy kerül kidolgozásra, hogy a fenntartási időszakban csupán a program keretrendszerének adminisztrációja igényel humán erőforrást, ezt a könyvtár biztosítja egy felelős kijelölésével és e feladatok a munkaköri leírásában megjelenésével.

Az Egyetem a fenntartási időszak alatt legalább annyi könyvtári munkatársat foglalkoztat, mint ahányan könyvtár szakmai képzést elvégeztek a pályázat keretében. Ugyanez igaz az idegen nyelvi/szaknyelvi tanfolyamokra is.

A pályázat keretében elindításra kerülő szolgáltatásokhoz szükséges technológia meglétét és frissítését az Egyetem a jövőben üzleti típusú bevételeiből és pályázati forrásokból szándékozik finanszírozni. Az új szolgáltatások költséghatékonyságát a Könyvtár a tranzakciók számának növelésével szándékozik elérni.