KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

A projekt címe: A Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár nem formális és informális képzési szerepének erősítése, online szolgáltatások kialakítása és bővítése.

A projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0023

A program címe: "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében.

Kedvezményezett: Kaposvári Egyetem

Elérhetőség:

Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
tel: +3682505934 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Menedzsment:

Projektmenedzser: Kiss Gábor könyvtárigazgató| Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pénzügyi vezető: Légrádi Zsolt gazdasági főigazgató| Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Projektasszisztens: Gulyás Katalin könyvtárigazgató-helyettes| Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A projekt futamideje: 2010. november 1. - 2011. október 31.

A projekt összköltsége: 26.722.694,- Ft

Támogatás összege: 26.722.694,- Ft (100%)

Rövid összefoglalás a projektről:

A projekt keretében az Egyetemi Könyvtár regionális szakadatbázist hoz létre. Az online szolgáltatások körének bővítése céljából könyvtári portál, valamint az integrált könyvtári rendszer fejlesztésével új, 24 órában igénybe vehető szolgáltatások kerülnek kialakításra. Az olvasáskultúra fejlesztésének érdekében országos rendezvénysorozat, és ehhez kapcsolódva regionális vetélkedősorozat indul. A digitális és információkeresési készségek fejlesztési lehetőségeként a könyvtár online könyvtárhasználatra irányuló programot indít. A könyvtár dolgozói könyvtári szaktanfolyamokon, idegen nyelvi és szaknyelvi képzéseken vesznek részt.

A projekt indokoltsága:

Az élethosszig tartó tanulás feltételinek megteremtéséhez új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak kiépítése szükséges. Ezért olyan szolgáltatásokat kívánunk fejleszteni, amelyek hozzájárulnak a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez.

A kutatómunka sokrétű és többszintű támogatása mellett, a regionális szakkönyvtári feladatok ellátása érdekében, a régió jellegéből adódóan (mezőgazdasági kkv-k nagy száma), regionális és szakspecifikus (elsősorban hús- és baromfi termékpályákhoz kapcsolódóan élelmiszerbiztonság és terméklánc menedzsment) mezőgazdasági információs adatbázis kiépítése indokolt.

A könyvtárhasználat jellege jelentős változásokon esett át, ezt elemzi Nemes-Bárdosi KSH adattokra alapozott tanulmánya is (Nemes Erzsébet - Bárdosi Mónika: Könyvtárak és olvasási-, könyvtárhasználati szokások 50 év távlatában a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. In: Könyvtári Figyelő, 2007. 53. évf. 2. sz. p. 209-226.), mely tanulsága szerint a hagyományos könyvtárhasználat nagymértékű visszaesése prognosztizálható, ugyanakkor az internethasználat és online szolgáltatások iránti igények növekednek. Ezért különösen indokolt a könyvtár online, web alapú szolgáltatási körének bővítése, a könyvtári portál, az integrált könyvtári rendszer fejlesztése.

A Magyar Olvasástársasággal történt egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy az olvasáskultúra fejlesztése érdekében, közös együttműködés keretében hatékonyan tudunk új stratégiákat kidolgozni, új olvasói rétegeket bevonni, különös tekintettel az iskoláskorúakra, az ifjúsági korosztályra és a hátrányos helyzetűekre.

A könyvtárunkban végzett használói felmérések azt mutatják, hogy igény van a könyvtárhasználatra irányuló programokra, melyek fejlesztik a digitális és információkeresési kompetenciákat. E készségek megszerzése is hozzájárul a minőségi oktatás, és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek/eszközeinek/lehetőségeinek megteremtéséhez.

A felsorolt szolgáltatások fejlesztése a munkatársak szaktudásának, és idegen nyelvi kompetenciájának növelését igényli.

A projekt célja:

Somogy Megyei Agrár Konferencia-kiadvány Analitikus Bibliográfiai Adatbázis létrehozása a mezőgazdaság kutatóinak és gazdasági szereplőinek tájékozódási lehetőségeit bővíti. Segítségével a téma kutatási eredményeinek szürkeirodalma szélesebb felhasználói kör számára lesz hozzáférhető.

Online szolgáltatások fejlesztése kapcsán, a könyvtári portál létrehozásával és a könyvtári integrált rendszerrel való összekapcsolásának köszönhetően a könyvtár használói eredményesen tudják igénybe venni a felkínált szolgáltatásokat. A 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások növelik a könyvtárhasználatok számát és nagyobb mértékben támogatják a differenciált felhasználói igényeket.

Az olvasáskultúra fejlesztését célzó rendezvények keretében gyermek- és ifjúsági korú olvasói rétegek kerülnek bevonásra. Az olvasás élménye fejleszti a korai szocializáció folyamatát és a személyiség kialakulását.  A programok megvalósítása hozzájárul az olvasás, az önművelés és a kultúra iránti igény növeléséhez, továbbá az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtéséhez.

A könyvtárhasználatra irányuló online- és helyszíni programok megvalósításával szélesebb használói kör kerül megszólításra. A tanulást segítő szolgáltatások, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerek megismertetése, valamint a digitális- és információkeresési készségek fejlesztése hozzájárul az élethosszig tartó tanulás igényének kialakulásához és lehetőségének megvalósításához.

A projekt sikeres megvalósításához és az új szolgáltatások bevezetéséhez, fenntartásához szükséges a szaktudás fejlesztése (akkreditált könyvtári szaktanfolyamokon és idegen nyelvi képzéseken való részvétel).

Projekt célcsoportja:

A projekt célcsoportja a könyvtár valamennyi jelenlegi és potenciális használója, a projekt közvetlen célcsoportjába az Egyetem polgárai tartoznak.

A célcsoport megoszlása a projekt területeire vonatkoztatottan:

 • az online szolgáltatások fejlesztése kapcsán valamennyi magyar és a többnyelvű felület miatt a külföldi állampolgárok
 • a regionális agrár konferencia-kiadvány adatbázis hozzáférésével a mezőgazdasági kutatók, oktatók, szakemberek és gazdasági szereplők, illetve az ilyen irányú tanulmányokat folytatók
 • a könyvtár elektronikus szolgáltatásainak igénybevevői, beleértve a könyvtárba ellátogatni nem tudó fogyatékkal élőket, illetve a könyvtári portál akadálymentes felületű változatán keresztül a vakokat és csökkentlátókat is
 • az olvasáskultúra fejlesztését célzó programok résztvevői: olvasáskutatók, egyetemi- főiskolai oktatók, hallgatók, pedagógusok és kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály (Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Intézet, KE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Pusztakovácsi Tagiskola, valamennyi Somogy megyei közoktatási intézmény tanulója), és valamennyi érdeklődő
 • a könyvtárhasználatra irányuló programok résztvevői: a könyvtár valamennyi digitális és információkeresési készség elsajátítására törekvő használója
 • az Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpontnak nyújtott szolgáltatások révén a jellemzően kistelepüléseken, hátrányos környezetben működő, mintegy 6.500 kis- és középvállalkozásokat képviselő csoport
 • a használók köre az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekben felállított nyilvános számítógépeknek köszönhetően kibővül a hátrányos helyzetű kistérségekben élőkkel

Tevékenységek:

 • Somogy Megyei Agrár Konferencia-kiadványok Analitikus Bibliográfiai Adatbázisa
 • Többnyelvű könyvtári portál
 • Az „Olvasóvá Nevelés Új Stratégiái" konferenciasorozat és Olvass.el! kampány
 • Szaktudás fejlesztése
 • 24/7 szolgáltatások bevezetése
 • Online használóképzés
 • Idegen nyelvi képzésen való részvétel
 • Könyvtári szaknyelvi tanfolyam
 • Eszközbeszerzés