KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében
TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001
 
A támogatás összege: 1,372 milliárd forint
 
Konzorciumvezető: Miskolci Egyetem
 
Tagok:
 • Dr. Illésné dr. Kovács Mária BTK Dékáni Hivatal, a kar dékánja
 • dr. Horváth Zita ME Rektori Hivatal, szakmai vezető
 • dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra BTK Szociológiai Intézet, projektmenedzser
 • Bárdosné Soós Viktória ME Kancellária Hivatal, „B új tevékenységei” rész szakmai vezetője
 • Kovácsné dr. Nagy Emese BTK Tanárképző Intézet, A komponens szakmai vezetője
 • dr. Ugrai János BTK Tanárképző Intézet, B komponens szakmai vezető
 • Vas Enikő BTK Tanárképző Intézet, szakmai referens
 • Beliczky Miklós ME Pályázati Koordinációs Központ, pénzügyi vezető
 • Baumli Beatrix ME Pályázati Koordinációs Központ, pénzügyi asszisztens
 • Kristóf Zsófia ME Pályázati Koordinációs Központ, általános projektasszisztens
 
Konzorciumi partnerek:
 
Kaposvári Egyetem
 
Tagok:
 • Dr. Kovács Zoltán Magyar Nyelvi és Kultúratudományi Intézet, koordinátor
 • Vörös Péter Gazdasági Igazgatóság, pénzügyi koordinátor
 • Földvári Aranka Gazdasági Igazgatóság, pénzügyi asszisztens
 • Dani Józsefné Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal, pénzügyi asszisztens
 • Dr. Gombos Péter Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal, módszertani szakmai vezető
 • Borné Péter Orsolya Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal, módszertani szakmai asszisztens
 • Szántóné Tóth Hajnalka Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal, módszertani szakmai asszisztens
 • Kiss Gábor Egyetemi Könyvtár, informatikai szakmai vezető
 • Kovács Tibor Informatikai Igazgatóság, informatikai szakértő

Herman Ottó Intézet
 
Tagok:
 • Takács Attila HOI, HOI-koordinátor
 • Kismődi Emese HOI, ügyintéző
 • Mátrai Balázs HOI, pénzügyi vezető
 • Wayda Imréné HOI, módszertani szakmai vezető
 • Rakaczky István HOI, módszertani szakmai asszisztens
 • Szabó Gergely HOI, módszertani szakmai asszisztens
 • Tóth István HOI, informatikai vezető
 
A projekt leírása:
A „Digitális úton-útfélen. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” elnevezésű, TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 azonosító jelű projekt a hátrányos helyzetű tanulók digitális kultúrájának fejlesztését segíti, amely elengedhetetlen továbbtanulásuk és később munkaerő piaci elhelyezkedésük szempontjából. A projektet a Kaposvári Egyetem a Miskolci Egyetemmel mint konzorciumvezetővel és a Hermann Ottó Intézettel mint konzorciumi partnerrel közösen valósította meg. A projekt keretében a KIP (Komplex Instrukciós Program) módszer tanulmányozására, a módszer adaptálásának és mentori hálózat kialakításának előkészítésére került sor a Dél-Dunántúl régiót illetően.

Ennek érdekében konferenciákra, workshopokra, hejőkeresztúri és miskolci szakmai konzultációkra került sor, valamint elkészült egy kétkötetes tanulmánykötet is. A projekt során olyan szakmai kooperációs tér is létrejött, amelynek révén egyetemi oktatók és általános iskolai pedagógusok, valamint pedagógus szakos hallgatók hatékonyan alkalmazhatják, taníthatják és tanulhatják majd a KIP szemléletet és módszert.
A projekt szakmai megvalósítóinak fő célja, hogy tevékenységükkel halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésével foglalkozó intézményekben olyan komplex fejlesztést hajtsanak végre, amely a résztvevő intézményeket és azok tanári karát támogatja mindennapi tanórai feladataik elvégzésében és sikereket garantál (pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt) a Komplex Instrukciós Program (továbbiakban KIP) adaptálása, informatikai kompetenciák fejlesztése és tudatos pályaorientációs tevékenység végzése által. A kiemelt projekt a régió egy kritikus társadalmi problémájának kezelésére kínál megoldást egy már bizonyított módszer szélesebb körű bevezetésével és pedagógusok felkészítésével.

A Miskolci Egyetem által már korábban megkezdett projekt „B” komponens kibővítése során a Kaposvári Egyetem a következő feladatokat hajtotta végre:
1. Iskolai innovációhoz és digitális szemléletformáláshoz kapcsolódó eszközök és egyéb tananyagok beszerzése
2. Iskolai innovációhoz és digitális szemléletformáláshoz kapcsolódó módszertan adaptálásának előkészítése, a szükséges háttéranyagok összeállítása
3. Iskolai innovációhoz és digitális szemléletformáláshoz kapcsolódó módszertan szerinti oktatás folyamatmodelljének kidolgozása
4. Iskolai innovációhoz és digitális szemléletformáláshoz kapcsolódó módszertan szerinti oktatást támogató rendszer specifikációjának elkészítése, a keretrendszerek (oktatást támogató, közösségi tér) beszerzése, testre szabása
5. Iskolai innovációhoz és digitális szemléletformáláshoz kapcsolódó módszertan szerinti oktatást vállaló potenciális pilot iskolák kiválasztása
 
A mostani projekt keretében a két intézményben oktatást támogató közösségi terek jönnek létre, valamint sor kerül a KIP módszer bevezetésére alkalmas pilot iskolák kiválasztására.
 
A főpályázó által működtetett KIP módszer tanulmányozására és dél-dunántúli adaptálási lehetőségének megvizsgálására került sor. A tapasztalatok alapján módszertani háttéranyagok is létrejöttek.
 
A tanulmányozott KIP módszert megismerve folyamatmodell elkészítését vállaltuk, annak érdekében, hogy időben tervezhető és szakmailag megalapozott adaptációra kerülhessen sor a későbbiekben.
 
Az oktatást támogató rendszer specifikációjának elkészítése alapján, a rendszer fejlesztése érdekében egységes portálrendszert alakítottunk ki, amely egyrészt az összes szakmai tartalom megfelelő ellenőrzés mellett történő kezelését hivatott szolgálni, egységes arculati elemek mellett, másrészt biztosítani tudja az alapokat a kutatómunka elvégzéséhez. Ezzel megteremtődik egy olyan elektronikus szakmai kooperációs tér, amely a maga innovatív struktúrájával hatékonyan képes támogatni a szakmai kutató, oktató, ismeretterjesztő tevékenységet. Ezt akár többnyelvű környezetben e-learning tananyagokkal együtt, a modern technológia nyújtotta lehetőségek kreatív használata mellett.
 
Vállaltuk az oktatást vállaló, a KIP módszer bevezetésére alkalmas potenciális pilot iskolák kiválasztását, eszközökkel való felszerelését a megfelelő színvonalú tevékenység és hatékony feladatellátás biztosítása érdekében.