KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

2014. december 10., szerda 15:46

Szakmai beszámoló

tehetseggond beszama „Tudományos és Művészeti Interaktív Kávéházak (KE Science Café/Art Cafe) a Kaposvári Egyetemen” elnevezésű projekthez.

Pályázati azonosító: NTP-TÚP-13-002

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programja alapján hirdetett pályázatot a tehetségútlevél program támogatására.

A Kaposvári Egyetem eredményes pályázata révén 780 000 Ft. támogatásban részesült.

A program megvalósítására 2014. április 1 - április 30. között került sor, két alkalommal: április 3-án és április 29-én.

TEHETSÉGGONDOZÁS A KAPOSVÁRI EGYETEMEN | KIADVÁNY | pdfLETÖLTÉS

A Kaposvári Egyetem - április 29-én- a középiskolás tanulók számára „Egyetemi Tehetségnap" keretében, tudományos és művészeti kávéházi programokon keresztül népszerűsítette a karok tehetséggondozó műhelyeiben a tudományos és művészeti diákköreiben és szakkollégiumaiban folyó tehetséggondozó tevékenységet. A kávéházi programok kapcsolódtak a Karok által szervezett Tudományos Diákköri bemutatókhoz, ízelítőt adva a campuson folyó tudományos és művészeti alkotótevékenységről. A szekcióüléseket követő kávéházi beszélgetések lehetőséget teremtettek a hallgatók és a középiskolások közötti kötetlenebb tapasztalatcserére. A sikerrel záródó programok 257 fő részvételével zajlottak, melyet a Kaposvári Egyetem tehetséggondozó tevékenységét bemutató kiadvány és film tett teljessé.

Támogatók:

tamogatok

A kávéházi programok közös, egyetemi szintű megnyitóval indultak, melyet a Kaposvári Egyetem Tehetségpontjának vezetője, Bencéné Dr. Fekete Andrea moderált.  A résztvevőket az Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese, Prof. Dr. Repa Imre, egyetemi tanár köszöntötte.  A Karokon folyó tehetséggondozó tevékenységekre, lehetőségekre a Művészeti Kar színművész szakos hallgatóinak kávéházi jelenetei hangolták rá a résztvevőket. A hangulatos megnyitót követően került sor a kari programokra.

A résztvevő középiskolások változatos módokon ismerkedhettek a Karok tehetséggondozó tevékenységével. TDK - megfigyelőként és az alternatív zsűri tagjaiként is részt vehettek a rendezvényen. Érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódtak be a hat szekcióban, ahol jó példát láthattak a szakmai életút lépcsőiről. A szekcióüléseket követően - kávéházi - szabad beszélgetés formájában nyílt lehetőség a középiskolás diákok és a hallgatók közötti konzultációra.

Az Agrár- és Környezettudományi Kar két alkalommal, a Guba Sándor Emlékverseny kísérőrendezvényeként (április 3-án), valamint az „Egyetemi Tehetségnap" elnevezésű egyetemi programsorozat keretében valósította meg népszerűsítő programját (Science Café 1. és  Science Café 2.).

Mindkét alkalommal bemutatkozott a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa, illetve a Guba Sándor Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium.

Bemutatták a középiskolásoknak a demonstrátori és az egyéb önképzési lehetőségeket (AquaFish Klub). A program részeként bemutatkoztak a felsőoktatási tehetséggondozásban kiemelkedő eredményeket elért diákkörös hallgatók és szakkollégisták. A kutatások bemutatását oktató-kutató kollégák, illetve a munkában demonstrátorként maguk is részt vevő hallgatók tették élményszerűvé és hitelessé.

A Gazdaságtudományi Kar programjain elsősorban a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola tanulói a tanévben nyújtott, kimagasló tanulmányi eredményük elismeréseként vettek részt. A középiskolások négy programon keresztül ismerhették meg a Kar tehetséggondozó tevékenységét. Ennek során első kézből láthatták, hogy az egyetemi hallgatók milyen kutatásokkal foglalkoznak, személyesen beszélgethettek a legjobb eredményt elérő hallgatókkal és a velük foglalkozó, tehetséggondozást végző oktatókkal, valamint megismerhették a matematikaoktatás néhány teljesen újszerű, forradalmi módját.

A Művészeti Kar Tudományos és Művészeti Diákkörében tevékenykedő hallgatók alkotásaikkal, előadásaikkal prezentálták a Karon folyó tehetséggondozó munkát. A szereplők munkáinak bemutatását követően erős, a munkájuk fejlődését segítő szigorú szakmai értékelést kaptak a zsűritől, melynek részesei lehettek a résztvevő középiskolások is.

A Pedagógiai Kar TDK-rendezvényén megfigyelőként és az alternatív zsűri tagjaiként is részt vehettek a középiskolások A Science Café program keretében megismerhették - a hallgatók beszámolóin keresztül - a Kar tehetséggondozó programjait, lehetőségeit, játékos formában kutatási tervet is készítettek. A török vendéghallgatók beszámolói nemcsak arra világítottak rá, hogy milyen formák állnak rendelkezésére a külföldi programokban részt vevő diákoknak, de betekintést engedtek egy másik ország oktatási struktúrájába is.

A kávéházi beszélgetéseket záró Campus-vizit során a középiskolások - a Karok specialitásaihoz illeszkedve - megismerkedhettek az Egyetem laboratóriumaival, kísérleti egységeivel, ahol egy-egy szakember részletesen ismertette a kutatási tevékenységeket és lehetőségeket.

A „Tudományos és Művészeti Interaktív Kávéházak (KE Science Café/Art Café) a Kaposvári Egyetemen" elnevezésű program megvalósítása elősegítette azt a nyilvánvaló célt, hogy a Kaposvári Egyetem karain folyó tehetséggondozó tevékenység vonzóvá váljék a középiskolás korosztály számára.

A középiskolás résztvevők közvetlen visszajelzései igazolták, hogy mindezen törekvéseivel a Kaposvári Egyetem jó úton jár.