KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

"Harmadik funkciójú" egyetem koncepciója

Egy kutatóhelyről származó termék, ötlet, szolgáltatás, stb. csak akkor válik a társadalom számára hasznosíthatóvá, ha annak kialakítása a társadalom igényi szerint megy végbe. E feladatot szolgálandó a legtöbb hazai egyetem rendelkezik innovációs, tudástranszfer irodával, központtal.

Ezek egyik legfontosabb célja a tudás alapú termékek társadalmi hasznosítása.

A nyugati országok főleg középméretű egyetemeinek jó gyakorlataként hazánkban is egyre ismertebbé, és elismertebbé válik az egyetemek társadalomban betöltött (az oktatás-kutatás alapfunkciók feletti) ún. harmadik vagy társadalmi funkciója.

A projekt során az Eszéki Egyetem, a Kaposvári Egyetem és az MTA Dél-dunántúli Tudományos Intézete Közös Tudástranszfer Irodát alakít ki, amellyel a fent említett funkciókat a határon átívelővé kívánjuk tenni. Ezek alapja az egyetemeken már meglévő transzferirodák és innovációs irodák. Az oda-vissza irányuló információs kapcsolatot a kialakítandó tudáshálózat tagjai (közvetlen, közvetett célcsoportok) közötti interaktív és működő platformnak kell lehetővé tennie, erről azonban elmondható, hogy ezidáig korlátozottan, gyakorlatilag csak személyes kapcsolatok alapján működve vannak meg az alapjai.

Igényfeltárás

Indoka: „harmadik típusú" kapcsolatok hiánya, kevés információ

Célja: a helyi társadalom (határon átnyúló régió) igényeinek, korábbi tapasztalatainak megismerése, illetve az egyetem térségi szerepvállalásának lehetőségeinek feltárása, valamint a határon átívelő lehetőségek azonosítása

Tématerület: területfejlesztés, területi tervezés, vidékfejlesztés, környezetvédelem

Felmérendő kapcsolatok: oktatás, kutatás, fejlesztés, projektek, szolgáltatás, egyéb

Részletes feladatok:

 1. Az igényfelméréshez szükséges célcsoportok, elérésük módjainak azonosítása (kérdőív, fókusz csoport, mélyinterjú)
 2. Az igényeket felmérő és a korábbi kapcsolatokat feltáró kérdőív kidolgozása és tesztelése
  1. kérdőívek kidolgozása (elektronikus vagy papíralapú)
  2. fókusz csoport interjúk a kiválasztott szereplők képviselőivel a kérdőív finomítása érdekében
  3. teszt felmérés (interjús teszt), elemzések, visszacsatolás a kérdőívhez
 3. A korábbi kapcsolatokat feltáró felmérés (helyi szereplők és egyetem/kutatóhely együttműködések)
 4. Helyi igényeket felmérő kutatás
  1. 50-50 kérdőív kiküldése megyénként
  2. elemzések
  3. javaslatok elkészítése
 5. A felmérés eredményei alapján javaslatok
  1. megvalósításhoz a közös tudástranszfer iroda számára
  2. közös weblap (3-lépéses fejlesztés) tartalmára és szerkezetére vonatkozóan
  3. tematikus tudástérkép kialakításához az igények, egyezőségek és kínálat vonatkozásában
  4. a horvát-magyar oldalon fennálló különbségek/egyezőségek azonosításához

Disszemináció

Célja: Helyi szereplők minél nagyobb mértékű bevonása annak érdekében, hogy az egyetem és társadalom közötti „harmadik típusú" kapcsolatok megfelelő széles kört érintő párbeszéden alapulva, minél nagyobb reprezentativitást elérve és valóban interaktív alapokon kerüljenek felmérésre, kialakításra és így valóban potenciális innovációs tudásbázist alapozzanak meg.

Eszközei:

 • tervezett workshopok,
 • figyelemfelhívó írott és webes anyagok,
 • közvetlen megkeresés,
 • jelentkezési lehetőség,
 • egyéb