KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Főbb tevékenységek

 1. A vidékfejlesztés, környezetvédelem és akadémiai hálózatok vizsgálata
  1. Elérhető dokumentumainak, gyakorlatainak összegyűjtése, ezeknek a társadalmi innovációs kapacitás szempontjából történő elemzése
  2. Tanulmányi látogatások jó gyakorlatok feltárása érdekében
  3. A határon átnyúló egyezőségek, eltérések és igények mint a közös kutatás-fejlesztés és innovációs kapacitás jellemzőinek feltárása
  4. Írásbeli ajánlások és prezentációk összeállítása, stratégiai javaslatok készítése a döntéshozók, helyi szereplők és stakeholderek bevonásával és részére.
 2. Téma specifikus közös információbázis kialakítása, meglévő adatbázisok felhasználásával, bővítésével, illetve összekapcsolásával, know-how átadása horvát partnernek
 3. Rendezvények
  1. Helyi műhely-találkozók szervezése az igényfeltárás, a projekttevékenységekre való figyelemfelkeltés és a projekt eredményeinek terjesztése érdekében
  2. nemzetközi napok szervezése disszeminációs céllal, illetve a határ két oldalán levő helyi szereplők/érdekeltségek összekapcsolása céljából
 4. Weblap fejlesztés, amelynek célja a) interaktív, internetalapú közös adat- és információ bázis létrehozása a régió érdekviselői számára; b) az eredmények terjesztésére; és c) a közös tudástranszfer iroda számára
 5. Közös tudás-transzfer iroda kialakítása
  1. meglévő tudástranszfer irodák kialakításának elemzése
  2. KTO létrehozása
  3. Munkatársak képzése
 6. Promóciós és műhelymunka anyagok készítése (helyi tv, rádió, kétnyelvű!)
 7. a régió nemzeti kisebbségeinek bevonása a projekttevékenységekbe annak érdekében, hogy a projekteredményekben részesülhessenek.