KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt bemutatása

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HU-HR) kiírására tavaly októberben beadott sikeres konzorciális pályázatával a Kaposvári Egyetem 115 ezer eurós projektrészt valósíthat meg, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a nemzeti társfinanszírozási támogatásból kerül finanszírozásra.

A határon átnyúló régióban közös kutatás-fejlesztési és innovációs potenciál erősítése prioritásban benyújtott pályázat (Regional Universities as Generators of a Transnational knowledge region) célkitűzései a közös tudásbázis kialakítása, ezen belül információs és adatbázis fejlesztése és közös tudástranszfer iroda kialakítása. A vállalt tevékenységek megvalósításával (a Kaposvári Egyetem intézményfejlesztési tervével összhangban) a társadalom és az egyetem közötti kooperáció bővülését, mélyítését kívánjuk elérni, a projekteredmények a térség kutatás-fejlesztési és innovációs képességéhez járulnak hozzá a területi tervezés, regionális és vidékfejlesztés, környezetvédelem területén.

Az összesen mintegy 400 ezer euróból és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, valamint a horvátországi PORA és VIDRA fejlesztési ügynökségek mint társult partnerek részvételével megvalósuló projektben vezető kedvezményezett a Magyar Tudományos Akadémia Dél-Dunántúli Tudományos Intézete, illetve a Kaposvári Egyetem mellett partnerként az eszéki Josip Juraj Stossmayer egyetem oktatói és kutatói képezik a megvalósítandó tevékenységek szakmai bázisát.