KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

Projekt azonosítószáma: PKR szerződésszám: TÉT_12_CN_1-2012-0041

Projekt címe: A Közvetlen Számítógépi Leképezés korszerű szenzorokkal és intelligens információfeldolgozással kombinált alkalmazása az akvakultúra folyamatainak tervezésére és irányítására

A projekt időtartama: 2013.08.01 – 2015.10.31.

A megvalósulás helyszíne: Kaposvári Egyetem, Kaposvár és China Agriculture Unviersity, Peking, Kína

Projekt költségvetése: 5.654.648 Ft

Projektmenedzsment:
Projektvezető: Dr. Csukás Béla
Pénzügyi vezető: --
Szakmai vezető: Dr. Csukás Béla

Szakmai megvalósítók:
Dr. Csukás Béla
Dr. Balogh Sándor
Dr. Varga Mónika

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:

A magyar – kínai együttműködés keretében megvalósuló munka célja intenzív együttműködés kialakítása egy korszerű szenzorokat és intelligens információfeldolgozási technológiákat akvakultúra alkalmazásokra fejlesztő kínai csoport, és a nem konvencionális folyamatok tervezésére és szabályozására alkalmazható Közvetlen Számítógépi Leképezés módszerét fejlesztő magyar kutatócsoport között.

A Folyamathálózat Mérnöki Kutató Csoport a saját fejlesztésű folyamatszimulátort és optimáló programot a Recirkulációs Akvakultúra Rendszerek esetében felmerülő egyes tervezési és szabályozási feladatok megoldására implementálja ezen az új alkalmazási területen.

Az együttműködési program alapvető célkitűzései a következők:
(1)    A projekt elsődleges célja, hogy a magyar és kínai kutatók a Közvetlen Számítógépi Leképezésen alapuló folyamattervezésre és irányításra, illetve a korszerű szenzorok és információfeldolgozási technológiákra vonatkozó, egymást kiegészítő tapasztalataikat kombinálva alkalmazzák a világ élelmiszerellátásában jelentős akvakultúra területén.

(2)    A projekt további célja egy, a szinergikus fejlesztést segítő, hosszabb távú együttműködés kialakítása az egymást kiegészítő tapasztalatokkal rendelkező résztvevő csoportok között. Ez a közös érdekek alapján hozzájárul a korszerű infokommunikációs technikák akvakultúra kutatásban történő újabb alkalmazásaihoz.

(3)    A projekt hozzájárul a két ország nemzetileg támogatott kutatási céljainak hatékonyabb eléréséhez, ugyanakkor lehetőséget nyit újabb nemzeti vagy Európai szintű projektekben való közös részvételre. Az együttműködés lehetőséget biztosít új módszer implementációk kipróbálására, a szakterületen folyó kutatás-fejlesztés intenzifikálására, valamint a Recirkulációs Akvakultúra Rendszerek fejlesztése területen formálódó nemzetközi közösség munkájába való bekapcsolódásra.

(4)    A közös kutatás és a kutatócsere közvetlen gyakorlati haszna lehet az intelligens, folyamatmodelleken alapuló szabályozási rendszerek akvakultúrában való alkalmazásának előmozdítása Kínában és Magyarországon.

A projekt szakmai megvalósítása a munkatervben megfogalmazottak szerint halad. A konzultációk során kialakítottuk a számítógépi modell egy olyan változatát, amelynek most végezzük a teszt adatokkal való kipróbálását. A munka során kapcsolatba léptünk az Egyetem ezen a területen dolgozó tanszékéval és szakembereivel, és jelenleg folyik egyeztetés arról, hogy a kínai partner az elkövetkező időszakban egy szenzorkészletet telepít nálunk.

A magyar kutatócsoport tervezett két látogatása már megtörtént. A kínai fél egyik látogatása megtörtént, a második látogatás realizálása a közeljövőben aktuális.

A projekt eredményeiről 5 konferencia előadást tartottunk, egy cikk megjelent és három további cikk készül el a projekt lezárásáig.

A projektnek is köszönhető, hogy a kutatócsoporthoz PhD hallgatónak jelntkezett és nyert felvételt a NAIK-Halászati Kutatóintézet egy szakembere.

A tématerületen a Kaposvári Egyetem “Advanced Information Technologies for Smart Fish Farming” címmel egy MSCA RISE Horizon2020 pályázatot nyújtott be konzorciumvezetőként hat európai akadémiai intézet, két európai SME, illetve három kínai és egy indonéz intézet résztvételével (az elbírálás még nem történt meg, de a kapcsolati tőke a pályázat elutasítása esetén is fontos lehet a jövőbeli együttműködés szempontjából.

Projekt azonosítószáma: PKR szerződésszám: TÉT_12_CN_1-2012-0041
Projekt címe: A Közvetlen Számítógépi Leképezés korszerű szenzorokkal és intelligens információfeldolgozással kombinált alkalmazása az akvakultúra folyamatainak tervezésére és irányítására
A projekt időtartama: 2013.08.01 – 2015.10.31.
A megvalósulás helyszíne: Kaposvári Egyetem, Kaposvár és China Agriculture Unviersity, Peking, Kína
Projekt költségvetése: 5.654.648 Ft
Projektmenedzsment:
•        Projektvezető: Dr. Csukás Béla
•        Pénzügyi vezető: --
•        Szakmai vezető: Dr. Csukás Béla
 
Szakmai megvalósítók:
Dr. Csukás Béla
    Dr. Balogh Sándor
    Dr. Varga Mónika
A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:

A magyar – kínai együttműködés keretében megvalósuló munka célja intenzív együttműködés kialakítása egy korszerű szenzorokat és intelligens információfeldolgozási technológiákat akvakultúra alkalmazásokra fejlesztő kínai csoport, és a nem konvencionális folyamatok tervezésére és szabályozására alkalmazható Közvetlen Számítógépi Leképezés módszerét fejlesztő magyar kutatócsoport között.
A Folyamathálózat Mérnöki Kutató Csoport a saját fejlesztésű folyamatszimulátort és optimáló programot a Recirkulációs Akvakultúra Rendszerek esetében felmerülő egyes tervezési és szabályozási feladatok megoldására implementálja ezen az új alkalmazási területen.


Az együttműködési program alapvető célkitűzései a következők:
(1)    A projekt elsődleges célja, hogy a magyar és kínai kutatók a Közvetlen Számítógépi Leképezésen alapuló folyamattervezésre és irányításra, illetve a korszerű szenzorok és információfeldolgozási technológiákra vonatkozó, egymást kiegészítő tapasztalataikat kombinálva alkalmazzák a világ élelmiszerellátásában jelentős akvakultúra területén.
(2)    A projekt további célja egy, a szinergikus fejlesztést segítő, hosszabb távú együttműködés kialakítása az egymást kiegészítő tapasztalatokkal rendelkező résztvevő csoportok között. Ez a közös érdekek alapján hozzájárul a korszerű infokommunikációs technikák akvakultúra kutatásban történő újabb alkalmazásaihoz.
(3)    A projekt hozzájárul a két ország nemzetileg támogatott kutatási céljainak hatékonyabb eléréséhez, ugyanakkor lehetőséget nyit újabb nemzeti vagy Európai szintű projektekben való közös részvételre. Az együttműködés lehetőséget biztosít új módszer implementációk kipróbálására, a szakterületen folyó kutatás-fejlesztés intenzifikálására, valamint a Recirkulációs Akvakultúra Rendszerek fejlesztése területen formálódó nemzetközi közösség munkájába való bekapcsolódásra.
(4)    A közös kutatás és a kutatócsere közvetlen gyakorlati haszna lehet az intelligens, folyamatmodelleken alapuló szabályozási rendszerek akvakultúrában való alkalmazásának előmozdítása Kínában és Magyarországon.

A projekt szakmai megvalósítása a munkatervben megfogalmazottak szerint halad. A konzultációk során kialakítottuk a számítógépi modell egy olyan változatát, amelynek most végezzük a teszt adatokkal való kipróbálását. A munka során kapcsolatba léptünk az Egyetem ezen a területen dolgozó tanszékéval és szakembereivel, és jelenleg folyik egyeztetés arról, hogy a kínai partner az elkövetkező időszakban egy szenzorkészletet telepít nálunk.
A magyar kutatócsoport tervezett két látogatása már megtörtént. A kínai fél egyik látogatása megtörtént, a második látogatás realizálása a közeljövőben aktuális.
A projekt eredményeiről 5 konferencia előadást tartottunk, egy cikk megjelent és három további cikk készül el a projekt lezárásáig.
A projektnek is köszönhető, hogy a kutatócsoporthoz PhD hallgatónak jelntkezett és nyert felvételt a NAIK-Halászati Kutatóintézet egy szakembere.
A tématerületen a Kaposvári Egyetem “Advanced Information Technologies for Smart Fish Farming” címmel egy MSCA RISE Horizon2020 pályázatot nyújtott be konzorciumvezetőként hat európai akadémiai intézet, két európai SME, illetve három kínai és egy indonéz intézet résztvételével (az elbírálás még nem történt meg, de a kapcsolati tőke a pályázat elutasítása esetén is fontos lehet a jövőbeli együttműködés szempontjából.