KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai (OTKA K106175)

Projekt azonosítószáma: OTKA K106175

Projekt címe: Dominancia hatás genetikai értékelése házinyúlban

A projekt időtartama:.2013.01.01-2015.12.31

A megvalósulás helyszíne: KE-AKK

Projekt költségvetése: 12.196.000 Ft

Projektmenedzsment
Projektvezető: Dr. Nagy István
Pénzügyi vezető: Róth Aranka
Szakmai vezető: Dr. Nagy István
Szakmai megvalósítók: Dr. Nagy István, Bázár György, Farkas János, Nagyné Kiszlinger Henrietta

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:

A tervezett kutatás során különböző genotípusú nyúlállományok (Pannon fehér, Pannon ka, Pannon apai vonal) kvantitatív genetikai elemzését fogjuk végezni. A projekt fő célkitűzése a genetikai paraméterek (additív, nem additív) becslése, beltenyésztési leromlás és tenyészérték stabilitás becslése szaporasági (élve született fiókák száma, holtan született fiókák száma, összesen született fiókák száma, 21 napos alomtömeg), növekedési (5 és 10 hetes kor közti napi átlagos súlygyarapodás) és vágási (CT-vel mért combizom-térfogat, combizom-tömeg, vágási kitermelés, vesekörüli zsír tömege, intramuszkuláris zsír tömege, a vágott test hátulsó részének aránya a referencia karkaszhoz viszonyítva) tulajdonságokra. Az elemzésekhez különböző egyedmodelleket alkalmazunk. Az állattenyésztésben a genetikai paraméterbecslés során a figyelem gyakran az additív genetikai hatásokra irányul, hiszen az döntő mértékben határozza meg a szelekciós előrehaladást. Azonban az értékmérő tulajdonságok genetikai varianciáit a dominancia, illetve episztatikus variancia is befolyásolja. Ha a dominancia hatásokat nem vesszük figyelembe, az torzított variance akomponensek, illetve tenyészértékek becsléséhez vezethet. A fentieken kívül a beltenyésztési leromlás a értékmérők teljesítménycsökkenését okozhatja, különösen a multipara fajok esetében. A vonatkozó elméleti ismeretek alapján részleges, teljes vagy overdominancia jelenléte szükséges a beltenyésztési leromlás megvalósulásához. A projekt legfontosabb kérdése az volt, hogy a nem additív genetikai komponens nagysága elég jelentős-e ahhoz, hogy annak modellből történő elhagyása torzított variancia komponenseket, illetve tenyészértékeket eredményezzen. A projekt legfontosabb eredménye a szaporasági, növekedési és vágási tulajdonságokra becsült (additív és nem additív) genetikai paraméterek. A dominancia hatások nagysága (a teljes fenotípusos variancia hányadában kifejezve) a nyúltenyésztésben újdonságnak számítanak, ilyen eredményeket még nem közöltek. Ezen kívül a dominancia hatások a párosítási tervek készítésénél is hasznosítani lehet. A dominancia variancia gyakran hatáskeveredést mutat egyéb genetikai (additív genetikai) vagy környezeti (tartós környezeti, véletlen alom) hatásokkal, ezért a hatáskeveredés nagysága az alkalmazott modellek (melyek a dominanciahatásokat részben tartalmazzák) segítségével meghatározhatók. A beltenyésztési leromlás nagyságát szintén meghatározzuk a vizsgált tulajdonságokra nézve. A beltenyésztés együtthagyók modellből történő elhagyásának következményeit szintén meghatározzuk. Ehhez hasonló módon a dominanciahatások modellből történő elhagyása torzított varianciakomponenseket, illetve tenyészértékeket eredményezhet. A lehetséges torzítást nagysága kifejezhető oly módon, hogy meghatározzuk a tenyészértékek stabilitását valamennyi egyedre, illetve a rangsort vezető egyedek adott hányadára. A tervezett kutatás során különböző genotípusú nyúlállományok (Pannon fehér, Pannon ka, Pannon apai vonal) kvantitatív genetikai elemzését fogjuk végezni. A projekt fő célkitűzése, hogy az egyes tulajdonságoknak megállapítsuk az öröklődhetőségét, mely parameter elengedhetetlen a tulajdonságok szelekciós előrehaladásának becsléséhez. Az öröklődhetőségi értékeken kívül a dominancia hatások nagyságát (melyet a lókuszon belüli allélek közti kölcsönhatások okoznak) is becsülni fogjuk. A nyúltenyésztés gyakorlatában gyakran tapasztalható, hogy adott szempontból a legértékesebb egyedek rokonok. Ezen egyedek párosítása esetén azonban az ivadékok beltenyésztettek és adott tulajdonságban teljesítményük csökkenhet (beltenyésztési leromlás). A beltenyésztési leromlás nagyságát valamennyi vizsgált tulajdonságra becsüljük. A rendelkezésre álló szaporasági, növekedési és vágási tulajdonságokat egyre összetettebb modellekkel értékeljük, így a “túl egyszerű” modellek alkalmazásának hatása is elbírálható.