KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai

Projekt azonosítószáma: DDOP-3.1.2/A-14-2014-0004

Projekt címe: Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium sportinfrastruktúrájának és energetikai rendszereinek fejlesztése
A projekt időtartama: 2015.06.04-2015.11.30 (2014.11.26-2015.11.30)
A megvalósulás helyszíne:  Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke utca 75.
Projekt költségvetése: 428.750.500,- Ft

Projektmenedzsment:

  • Projektvezető: Weisz Zoltán
  • Pénzügyi vezető: Nagybocskai-Taradán Lívia

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:
A projektre a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumában kerül sor, a megye legnagyobb 14 év alatti tanulói létszámával rendelkező, egyetlen köznevelési sportiskolájában. A fejlesztés a leromlott állapotú iskolaépület komplex energetikai felújítására, akadály- és azbesztmentesítésre, egy új fejlesztő terem kialakítására és a mindennapos testnevelés infrastruktúrájának megteremtésére irányul (az udvari sportpályák és játszóudvar felújításával, a régi műfüves pálya lefedésével).

A BERUHÁZÁS CÉLJA

  • Cél az épített környezet fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek optimálisabb, egészségesebb, teljes mértékben befogadó oktatási környezetben tanuljanak. A cél érdekében a leromlott állapotú iskolaépület komplex energetikai fejlesztésére kerül sor (nyílászárók, szigetelés, épületgépészet) és egy napelemes rendszer kerül telepítése. Fontos célkitűzés még az épített környezet fejlesztése kapcsán az épület azbesztmentesítése és akadálymentesítése.
  • Célkitűzés a különböző HEFOP és TAMOP pályázatok keretében, az elmúlt 10 évben megújított tartalmi és módszertani programokhoz 100%-ban illeszkedő korszerűsített feladatellátási hely létrehozása, a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével. Szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiség kerül kialakításra  a meglévő melegítő konyha áthelyezésével. Így a meglévő épületrész átalakítása és felújítása révén (300 m2) szabadidős és sportfoglalkozásokra alkalmassá tett helyiséget kapunk.
  • Cél a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznevelési tv.) szerinti mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételeinek megteremtése a megye legnagyobb 6-14 éves tanulói létszámmal rendelkező és egyetlen köznevelési típusú sportiskolai feladatokat is ellátó intézményében. Cél a balesetveszélyesen rossz állapotban lévő udvari sportpályák és játszóudvar felújítása (játszóudvar füvesítés, pihenőrész kialakítás, burkolás (gumitégla), kerítés mázolása, javítása, a sportudvaron a már meglévő műfüves pálya lefedése (csarnok építése, fűtéssel). A sportudvaron a kosárlabda pálya öntött gumi pályaszerkezetének kialakítása a cél.

A BERUHÁZÁS MŰSZAKI TARTALMA

I. A projekt révén a gyermekek részére optimális, egészséges, befogadó oktatási környezet és sport infrastruktúra kerül kialakításra. A 35 éve épített és 16 éve bővített épület állapota nagyon leromlott, energetikai rendszere elavult (35 éves) szigetelése nem megfelelő. Az épület jelenleg nem akadálymentesített és azbesztmentes. A projekt az összes felsorolt problémát orvosolja. A projektelem műszaki tartalma:

ISKOLA ÉPÜLET ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS: az épület alapvetően paneles rendszerben készült, meglehetősen nagy, tagolt homlokzati felületekkel. A homlokzatokon a nyílászáró / tömör homlokzati felület arány a megszokottnál sokkal nagyobb. A kereszt közlekedőhöz közel eső részben földszinti beépítéssel helyezték el a tornatermet, könyvtárat és az étkezőt. Későbbiekben a lapostető fölé acél szerkezettel új tetőtér került kialakításra magastető alkalmazásával. A szárnyak végén lépcsős visszalépéssel az 1. és 2. emeleten teraszokat alakítottak ki. Az épület szerkezetei a mai energetikai követelményeknek egyáltalán nem felelnek meg. A homlokzati tagoltság (homlokzati bordák), és a nyílászáró felületek relatív magas aránya miatt az épület meglehetősen rossz energetikai paraméterekkel rendelkezik. A tervezett felújítással a határoló szerkezetek átfogó koncepcionális felújítását követően az épület minősége energetikai szempontból jelentős javul. A közlekedő folyosók nyílászáróinak felületét a felére csökkentve, a fűtési rendszerben eszközölt, minimális beavatkozással elérhető mérsékelt szabályozhatóságot biztosítva, jelentős energia megtakarítására van mód. Az épület egyedi kialakítása miatt (látszó bordás szerkezet), fokozott körültekintéssel kell a felújítást elvégezni, elkerülve a hőhidas szerkezetek kialakulását. Az energetikai felújítással kapcsolatban energetikai szakvélemény készült, ami a pályázat műszaki dokumentációjában megtalálható.   

ISKOLA ÉPÜLET AKADÁLYMENTESÍTÉS: az épület megközelítése jelenleg nem akadálymentes. A főbejáratnál megközelítve az épületet, a földszint sem közelíthető meg akadálymentesen. Az épület akadálymentes megközelítésének érdekében a főbejáratnál, épületen belül a 4 db lépcsőház egyikének helyén 675 kg teherbírású, 2 oldali bejárattal rendelkező akadálymentesítésre alkalmas felvonó létesül. A felvonó az utcai járdaszinttel azonos szintről megközelíthető, egyéb akadálymentesítő eszköz telepítése nem szükséges. A telepítendő felvonóval elérhetővé válik a pinceszint, a földszint és a további 3 emeleti szint is. A pinceszinten illetve az 1 emeleten akadálymentes mosdó kialakítása lehetséges. Az iskola bejáratától a felvonóig, illetve az akadálymentes mosdókig vezetősáv kialakítása szükséges. Az épületben a szükséges helyeken piktogramok elhelyezése szükséges. Az udvar megközelítését szintáthidaló rámpák beépítésével lehetséges. A létesített új műfüves csarnok az udvar szintjéről akadálymentesen megközelíthető.

AZBESZTMENTESÍTÉS: A földszinti födém alulról azbesztet tartalmazó hőszigeteléssel van kialakítva (A szárny és D szárny összesen 490 m2). Az energetikai fejlesztést megelőzően, a veszély hulladékként nyilvántartott azbeszt tartalmú anyagok szakszerű eltávolítása szükséges.

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE: az energiaköltségek csökkentése érdekében az iskolában napelemes rendszer kiépítése vált szükségessé. Az épület K-Ny-i tengelyében lévő épületszárny D-i tájolású tető felülete a napelemek telepítésére alkalmas. Tájolása és dőlésszöge a telepítés céljára ideális. A telepítendő rendszer inverterek beépítésével elektromos hálózatba tápláló kialakítású lesz. A tervezett rendszer 190 db 250 W-os polikristályos napelem telepítését és 4 db 10 Kw-os inverter telepítését foglalja magába. A tervezett rendszer elvárt éves energia hozama (figyelembe véve a tető adottságait): min. 48 000 kilowattóra. Ez a teljesítmény jelentősen hozzájárul az épület fogyasztásának csökkentéséhez.

II. A második projektelem révén az átalakítással létrejövő új (300 m2) szabadidős és sportfoglalkozásokra alkalmas helyiséget a korábban a különböző HEFOP és TAMOP pályázatok keretében megújított tartalmi és módszertani programokhoz kapcsolódóan lehetne használni, a szakmai programok hatékonysága így tovább növekedne.

FEJLESZTŐ TEREM KIALAKÍTÁSA: a főépület kereszt közlekedőhöz közel eső földszinti részében az étkező és jelenleg üzemelő melegítő konyha. A melegítő konyha épületszárba történő áthelyezésével lehetőség nyílik a földszintes épületrész fejlesztő teremmé történő átalakítására. A helyiség a 295 m2-es összefüggő területével megfelelő teret biztosít különböző fejlesztő képzések, mozgásfejlesztő foglalkozások megtartására. A helyiségben burkolatok cseréje és a felületek festéssel, mázolással történő felújítása is szükséges.

III. Végezetül a harmadik projektelem révén megteremtődne a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznevelési tv.) szerinti mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltétel rendszere, a megye legnagyobb 6-14 éves tanulói létszámmal rendelkező és egyetlen köznevelési típusú sportiskolai feladatokat is ellátó intézményében, a balesetveszélyesen rossz állapotban lévő udvari sportpályák és játszóudvar felújítása, az öltözők felújítása és a már meglévő műfüves pálya lefedése révén.

SPORTUDVAR: a sportudvarban a meglévő kosárlabda pálya aszfalt szerkezetének bontását követően  öntött gumi burkolat készítése szükséges (teljes rétegfelépítéssel). Tervezett szerkezet: 2,5 cm vastag vízáteresztő teherelosztó, rugalmas alépítmény készítése a meglevő alépítményre gumigranulátum, tűziszárított gyöngykavics és Poliuretan rugalmas kötőanyag keverékéből, helyszínen keverve, gépi bedolgozással. 8 mm vtg multifunkcionális tiszta EPDM granulátumos pálya készítése fektető célgéppel EPDM és poliuretán ragasztó keverékéből. A szükséges eszközökkel az intézmény rendelkezik, a beruházás kizárólag a pálya készítésére korlátozódik.

JÁTSZÓUDVAR: A játszóudvaron füvesítéssel, gumitégla burkolat beépítésével és 3 db rögzített pihenő felület telepítésével az udvar akadály és balesetmentes kialakítása megoldható. Az udvar felújításának keretében az udvart határoló acél kerítés helyreállítása is megtörténik. Az érintett kerítés szakasz 410 fm hosszú. A kerítés elemeket túlnyomó részt javítani, korrózió mentesíteni és felületkezelni szükséges. A megsüllyedt kerítés elemeket újra pozícionálni, különleges esetben cserélni kell.

MŰFÜVES SPORTPÁLYA ÁTALAKÍTÁSA FEDETT CSARNOKKÁ: A tornatermi foglalkozások kapacitás növelésének érdekében a meglévő műfüves kispályás futballpálya lefedésére hőszigetelt csarnok szerkezet készül. A csarnok építésével lehetőség nyílik a pálya egész évben történő használatára. A tervezett fedett pálya a meglévő (bővítésre kerülő) öltöző és vizes blokkokból rámpán keresztül fedett módon megközelíthető lesz.  A tervezett csarnok az iskola épület északi oldalán helyezkedik el, a meglévő és használatban lévő pálya helyén. A csarnok szerkezet K-Ny-i tengellyel készül. Az épület befoglaló mérete 49 m x 24,5 m, mintegy 1200 m2 bruttó területtel rendelkezik. A rámpa fölött a meglévő acél szerkezet helyett új acél szerkezetű lefedés készül fémlemez fedéssel, acél oszlopokkal. Az átkötő folyosó nyitott. A tervezett csarnok 9 db 3 csuklós ragasztott fa tartószerkezettel készül. A ragasztott fa tartós elsődleges szerkezeten másodlagos tartó szerkezettel, fémfegyverzetű hőszigetelt szendvicspanelek kerülnek beépítésre . Az épület fűtését elektromos üzemű infra sugárzók biztosítják.
ÖLTÖZŐK/VIZESBLOKKOK: a pinceszinten új öltözők és vizesblokkok létesülnek, a meglévő helyiségek rovására, azok felújításával. A testnevelő tanári terem bővítése további területtel bővül, a testnevelő pedagógusok megfelelő körülményeinek biztosítására. További két öltöző kialakításával (szükséges számú mosdó és zuhany létesítésével) biztosítható a tanulói létszámnak megfelelő öltözői kapacitás.