KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai (AGR_PIAC_13-1-2013-0070)

Projekt azonosítószáma: AGR_PIAC_13-1-2013-0070

Projekt címe: Élelmiszer hulladék feldolgozását követő hidrolízis módszertan kutatása a szeparációs hatásfok növelése érdekében.

A projekt időtartama: 2013.09.01-2016.08.31.

A megvalósulás helyszíne(i):

Konzorciumvezető: SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zrt, 5051 Zagyvarékas, Újszászi u. 2.
Konzorciumi tag: Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Projekt költségvetése:
A projekt összköltsége ÁFA nélkül (Ft): 1.197.390.783,-
A projekt kért támogatása (Ft): 596.064.318,-
Kaposvári Egyetem konzorciumi tagra jutó összköltség és támogatás (Ft): 40.000.000,-

Projektmenedzsment:

 • Projektvezető:
 • Konzorciumvezető részéről: Dr. Köles Péter
 • Pénzügyi vezető:
 • Szakmai vezető:
 • Kaposvári Egyetem részéről: Prof. Dr. Tossenberger János

Szakmai megvalósítók:
Kaposvári Egyetem konzorciumi tag részéről:
Dr. Ádor Sándor – vezető kutató
Dr. Toldi Ottó – kutató/vezető kutató
Prievaráné Kovács Katalin – kutatási segédszemélyzet
Sárközi Ildikó – kutatási segédszemélyzet
Ududné Szabó Anikó Zsuzsánna – kutatási asszisztens

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:

A kutatás célja a mezőgazdasági, élelmiszeripari és vágóhídi hulladékok, melléktermékek feltárásának, kezelésének fejlesztése. A különböző forrásokból származó és különféle arányú szerves vágóhídi melléktermékek kezelése nagy jelentőséggel bír a tápgyártás alapanyag-palettájának bővülése érdekében.
A feldolgozandó melléktermékek keletkezésük szerint lehetnek:

 1. élelmiszeripari feldolgozásból,
 2. lakossági és mezőgazdasági tevékenységből,
 3. trágyából, hígtrágyából, bendő- és béltartalomból,
 4. az 1.kat. alapanyagokból, illetve azok 3.kat. anyagokkal alkotott keverékéből,
 5. a 2.kat. alapanyagokból, illetve azok 3.kat. anyagokkal alkotott keverékéből és
 6. élelmiszer-maradékokból származóak.

A felsorolt anyagok kezelése stratégiai fontosságú feladat, mivel állati takarmányozáshoz felhasználható, jelentős mennyiségű fehérjéket, aminosavakat tartalmaz.

A kutatás célkitűzései:

 • a hidrolízist követő fehérje-visszanyerés hatékonyság-növelése,
 • az enzimes hidrolízis és a pH-érték optimalizálása, a feltárás hatékonyságának növelése,
 • technológiai fejlesztés kidolgozása.

A kutatás-fejlesztési projekttel növelni kívánjuk

 • a baromfi lágyanyag szövetei feltárásának hatékonyságát,
 • a melléktermékek hasznosíthatósági területét, továbbá
 • új hidrolizálási módszertant fektetünk le, úgy technológiai, mint az alkalmazott kémiai eljárások szempontjából.

A baromfi vágóhídi melléktermékek enzimatikus hidrolizálási eljárásának kutatását fontos feladatnak tartjuk.
A hidrolízis eljárást eddig az állati hulladékok feldolgozásában nem, vagy csak nagyon kis hatásfokkal tudták alkalmazni (pl . a nagy zsírtartalom miatt). Jelen projekt keretében kutatandó eljárás során egy új szemléletű technológia (pH-érték növelése és fenntartása, nagyobb koncentrációjú enzimadagolás, stabil hőn tartás, új fejlesztésű szoftver, stabil műszaki eszközök) alkalmazásával jelentősen fog javulni a feltárás hatásfoka.

A kutatásban meghatározzuk a hidrolízishez használt enzimek koncentrációját a lágy baromfi melléktermékek feltárásához (új enzimösszetétel leírása és koncentráció megadása):

 • a baromfi melléktermékek feltárásakor fejlesztjük a pH-érték beállítását, folyamatos ellenőrzését és az enzimek szükség szerinti, további adagolását,
 • a hidrolízis kutatása során megteremtjük az eljárás hatékony lefolytatásához szükséges hőmérséklet optimalizálását az enzimhozzáadás függvényében (az enzimadagolás és a stabil hőmérséklet biztosítása elengedhetetlen),
 • a feltárási időtartam meghatározása a hozzáadott enzimkoncentráció és/vagy NaOH koncentráció függvényében,

-    szoftverfejlesztés a technológiai lépések összehangolásának és folyamatos irányításának biztosítására.
A fejlesztéssel elérni kívánt cél a baromfi lágyszövetek feltárására alkalmazandó technológia kutatása, további területeken történő fejlesztése, amivel hatékonyság-javulást érhetünk el.
A fejlesztés során elérni kívánt konkrét cél érdekében elvégzendő lépések:
-    a tárolt baromfi lágyanyag tárolási hőmérsékletének meghatározása
-    a hidrolizáló gépsor fejlesztése
-    a hidrolízis módszertanának kutatása (a hidrolitikus folyamat megszűnése és a hőmérséklet kapcsolata).
A kutatás-fejlesztés eredményeként – a korábbi, baromfi lágyanyagra hatékonyan nem alkalmazható technológiát eredményező – kutatásokhoz képest legalább 20% hatásfok-növekedést várunk az alapanyag előkészítése, feldolgozása, a kémiai folyamatoptimalizálás, a feltárási technológia kifejlesztése során.