KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

A projekt adatai (AGR_PIAC_13-1-2013-0031)

Projekt azonosítószáma: AGR_PIAC_13-1-2013-0031

Projekt címe: Hazai őshonos állatfajokra alapozott ökológiai típusú kisállattenyésztés fejlesztése

A projekt időtartama: 2013.12.01-2016.11.30.

A megvalósulás helyszíne: Lab-Nyúl Kft. Gödöllő, Haszonállat-génmegőrzési Központ Gödöllő, Kaposvári Egyetem Kaposvár, V-95 Általános Vállalkozási Kft. Nagyatád

Projekt költségvetése: 844.231.000 Ft

Projektmenedzsment:
Projektvezető: Kustos Károly
Szakmai vezető: Dr. Matics Zsolt
Szakmai megvalósítók:
Dr. Matics Zsolt, Prof. Dr. Szendrő Zsolt, Dr. Gerencsér Zsolt, Dr. Donkó Tamás

A PROJEKT CÉLJA/A PROJEKT RÖVID SZAKMAI TARTALMA:
Projektünkben olyan új, félintenzív – szabadtartásra alkalmas – genotípusok és a hozzájuk kötődő technológia kialakítása a cél, amelynek révén különleges minőségű termékek előállítása válik lehetővé, akár minősített ökológiai termelésben is.
A projekt egyik fontos célja a – nemzeti kincsnek tekintett – régi magyar fajták/fajok újra bevonása a termelésbe, javítva ezzel megőrzésük biztonságát is. Mivel ezek a fajták hosszú időn keresztül adaptálódtak a hazai környezeti viszonyokhoz, felhasználásukkal olyan keresztezéseket állíthatunk elő, melyek a piacon található egyéb, a szabadtartáshoz kialakított genotípusokhoz képest várhatóan sokkal alkalmasabbak lesznek a szabadtartásra Magyarországon – ráadásul termékeik is közelebb állnak a hagyományos magyar, Hungarikum termékekhez. Projektünk fontos része éppen ezért a termék –előállítás hatékonyságának és minőségének vizsgálata.
Hasonló vizsgálatokat a régi magyar fajtákkal ugyan már végeztek, de félintenzív genotípusokkal, hazai körülmények között még nem.
A tyúkfaj esetében további újdonság a rántanivaló csirke (legkorábban 10 hetes korban) 1 kg-os élősúlynál vágott csirke) vizsgálata, mivel ez a termék Hungarikum, a nyugati országokban, ahol hasonló kutatások már folytak, nem ismert.
Az új genotípusok új, a szabadtartásban már megszokottaktól eltérő tartási és takarmányozási technológiát igényelnek. A tartás során két eltérő szempontot kell figyelembe vennünk: a szaporítás és a végtermék nevelés és hizlalás szempontjai. A régi magyar fajták szaporodása erősen kötődik a természetes szaporodási ciklushoz. A folyamatos árutermeléshez azonban szükség van a folyamatos végtermék-előállításra. Eddig nem vizsgálták a régi magyar fajtákkal előállított tenyészállományok szaporodását. Ettől a vizsgálattól új tudományos eredmények várhatók, de a megfelelő technológia kialakításának is feltétele. További feladat olyan technológia kidolgozása, amely a végterméket előállító tenyészállományok optimális termelését teszi lehetővé.